Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

09 feb 2022 klocka 14.00 - 17.00

Partnerskapet för landsbygdsutveckling

Bondgård

Välkommen den 9 februari till partnerskapsmöte med temat: Den gemensamma jordbrukspolitiken och den nya programperioden.

Syftet med mötet är att få information om nuläge med strategiska planer för olika EU-program och en tidsplan för fortsatta processen fram till öppnande av nya programmen. Denna information förväntas leda till nya kunskaper om externfinansiering som sedan kan användas som ett verktyg för att främja en hållbar utveckling för hela länet. Vi kommer att få information om nuläget i jordbrukspolitiken och representanter för förvaltande myndigheter kommer ge konkreta exempel på förändringar inför den nya programperioden och när möjligheter att ansöka om finansiering förväntas finnas. Det kommer att finnas tid för frågor.

Mötet kommer att ske digitalt och möteslänk skickas ut till anmälda deltagare, anmäl dig i formuläret nedan.

Program

14:00-14:10 Inledning och välkomna Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

14:10-14:30 Status i den nationella landsbygdspolitiken Sverker Lindblad, Näringsdepartementet

14:30-14:50 Nya Landsbygdsprogrammet, strategisk plan Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

14:50-15:10 Vad en ny programperiod innebär och hur länet bidragit till utformandet av programmen Ted Bergman, Länsstyrelsen Uppsala län

15:10-15:30 Paus och reflektioner

15:30-16:00 ESF+, information om nya programperioden och tidsplan för utlysningar Niclas Källberg, Henrik Bader, Svenska ESF-rådet

16:00-16:30 ERUF, information om nya programperioden och tidsplan för utlysningar Isabella Canderskog, Tillväxtverket

16:30-16:50 Lägesrapport nuvarande landsbygdsprogram  Maria Axelsson, Länsstyrelsen Uppsala län

16:50-17:00 Avslut och information om kommande partnerskapsmöte Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

Dokumentation

VAR:
Digitalt, Skypeinbjudan skickas separat.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 feb 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligtatt göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 februari klockan 23.59.

Kontakt