Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 mar 2022 klocka 09.00 - 15.00

Regional funktionsträff stabschefer/stabssekreterare

Kurskatalog

Träff för placerade i krisberedskapsorgnisationer i Uppsala län som syftar till att lära av varandra och stärka samverkan.

Om träffen

Välkommen till en träff som syftar till att utveckla och stärka samverkan mellan aktörer i Uppsala läns krisberedskapsorganisationer, på funktionsnivå. Kännedom om aktörers ansvarsområden underlättar samordningen vilket i förlängningen ökar totalförsvarsförmågan.

Innehåll

Träffen innehåller en mix av kunskapshöjande moment, övning och samverkansaktiviteter.

Målgrupp

Personer som verkar som stabschefer och stabssekreterare i krisberedskapsorganisationer hos aktörer inom C-sam.

Förberedelser

Deltagaren ska känna till sin roll och funktion i krisberedskapsorganisationen. Läs din egen aktörs krishanteringsplan inklusiver krisorganisationens uppbyggnad, stabsinstruktion, checklistor/rollkort för stabschefen/stabssekreterare.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

VAR:
Länsstyrelsens ledningsplats.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 mars klockan 23.59.

Kontakt