Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

14 mar 2022 klocka 09.00 - 12.00

Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Kurskatalog

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. En utbildning för aktörer i Uppsala län med uppgifter inom samhällsskydd och beredskap.

Bakgrund

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. Syftet är att ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning.

Syfte

  • Öka kunskapen om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar inklusive rådande regelverk för att kunna bidra till inriktning och samordning i samband med samhällsstörningar.
  • Öka kunskapen om de aktörsgemensamma formerna för inriktning och samordning vid samhällsstörningar för att kunna bidra till inriktning och samordning vid en samhällsstörning.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå. Ex. beredskapssamordnare, stabschefer, samverkanspersonal, kommunikatörer. Även deltagare i nödvattenövning Irma inbjuds att delta.

Förkunskaper

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll bör du ha kunskap om vilka uppgifter och ansvarsförhållanden som råder inom din egen organisation/myndighet i förhållande till samhällsskydd och beredskap.

Kursledare

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

VAR:
Skype, länk skickas ut innan utbildningen.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 mars klockan 23.59.

Kontakt