Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

14 dec 2021 klocka 09.00 - 11.30

Länsstyrelsen som remissinstans – vid förhandsbesked och bygglov

Länsstyrelsen som remissinstans – vid förhandsbesked och bygglov

En digital informationsträff för dig som arbetar med förhandsbesked/bygglov på kommunen.

Vid träffen kommer du bland annat att få information om Länsstyrelsens roll i förhandsbesked och bygglov, men också allmänt om hanteringen av remisser och till exempel vad Länsstyrelsen behöver för att kunna svara på remissen. Vi kommer också att informera om tillgängliga planeringsunderlag och karttjänster inom bland annat följande områden:

  • Riksintressen
  • Naturmiljö
  • Markavvattning
  • Kulturmiljö, fornlämningar
  • Landskapsbildsskydd
  • Höga objekt
  • Jordbruksmark
  • Skyfall, lågpunktskartering
VAR:
Skype. Länk till mötet skickas ut dagen innan mötet.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 dec 2021

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress nedan för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 december klockan 23.59.

Kontakt