• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22- 28 nov 2021 klocka 00.00 - 00.00

En vecka fri från våld 22–28 november 2021

Hjärta i krossat glas.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på och sprider kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet med veckan är att uppmärksamma att våld går att förebygga.

Här samlar vi vad som händer under veckan.

Fler aktiviteter i länet?

Arrangerar din kommun eller organisation något under veckan som ni vill ha med i det gemensamma programmet? Kontakta: sabina.carlsson@lansstyrelsen.se

Måndag 22 november

09:00-10:30 Information om Uppsala kvinnojour
Arrangeras av Samordningsförbundet Uppsala län.

Vad gör kvinnojouren och vad kan en hjälpsökande eller en professionell få för stöd?
Ekonomiskt och materiellt våld. Vad är det och hur kan det ta sig uttryck?
Medverkar gör Cecilia Simander, Uppsala kvinnojour.
Anmäl ditt deltagande till kristina.ulfsdotter@finsamuppsala.se senast den 15 november.

12:00-12:45 Klippan arbetar kommunövergripande med våldsprevention
Arrangeras av Länsstyrelsen Skåne och Klippans kommun.

Under En vecka fri från våld bjuder Klippans kommun och Länsstyrelsen Skåne in till en inspirationsföreläsning om hur en kommun kan arbeta våldspreventivt med en hela kommunen-ansats. Under föreläsning kommer projektledarna berätta om hur de arbetar övergripande med att förebygga våld riktat mot skola, kultur och fritid, socialtjänst samt andra aktörer.

Klippan arbetar kommunövergripande med våldsprevention

Tisdag 23 november

09:00-12:00 Återfallsförebyggande arbete och våldsutövare i nära relation – digitalt seminarium
Arrangeras av Länsstyrelserna Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

Regeringen har fattat beslut om ändring i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Insatser riktade till våldsutövare är en viktig del av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. För att våldet ska upphöra behövs insatser till våldsutövarna som leder till att förändra det våldsamma beteendet.

Återfallsförebyggande arbete och våldsutövare i nära relation

08:15-15:00 Våldsprevention Västerbotten – att förebygga i praktiken
Länsstyrelsen Västerbotten och organisationen MÄN bjuder in till en digital konferens om våldsprevention. Under dagen presenteras erfarenheter från initiativet ”Våldsprevention Västerbotten” ett arbete med genusförändrande ansats som genomförs av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med fyra kommuner, organisationen MÄN och polisregion Nord.

Våldsprevention Västerbotten; att förebygga i praktiken

15:00-16:00 Information om Nexus, Uppsala kommun
Arrangeras av Samordningsförbundet Uppsala län.

Vad är Nexus och hur arbetar de?
Hur arbetar Socialtjänsten inom Uppsala kommun med våldsutsatta?
Medverkar gör Ida Jansson från Nexus, Uppsala kommun.
Anmäl ditt deltagande till kristina.ulfsdotter@finsamuppsala.se senast den 15 november.

Onsdag 24 november

09:00-10:00 Våldsutsatta Kvinnor – Samhällets ansvar, NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid)
Arrangeras av Samordningsförbundet Uppsala län.

Hur påverkar våldsutsatthet den fysiska och psykiska hälsan och på vilket sätt kan det påverka möjligheten att delta i arbetsrehabilitering?
Information om hur NCK bidrar med forskning och kunskap, och det stöd som finns att få som professionell.
Medverkar gör Åsa Witkowski, Verksamhetschef vid NCK.
Anmäl ditt deltagande till kristina.ulfsdotter@finsamuppsala.se senast den 15/11.

Torsdag 25 november

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor / Orange Day.

13:00-15:30 Digital konferens – Ekonomiskt våld i nära relation
Arrangeras av Uppsala kvinnojour.

Det ekonomiska våldet begränsar en kvinnas livsutrymme på flera plan och kan fortlöpa även efter en separation. Under konferensen får vi veta mer om hur våldet kan ta sig uttryck, vilka konsekvenser det får, men också hur det går att upptäcka och förebygga.

Digital konferens den 25 november Länk till annan webbplats.

15.30 -16.30 Går det att behandla personer som utövar våld?
Arrangeras av MVU – Mottagningen mot våld i nära relation Uppsala.

Psykolog Olga Klauber berättar om gruppterapi med våldsutövare och om Allmänna arvsfonden projekt ”Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet!”

För att delta, anslut via Zoom Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta MVU på info@mvu.nu

17:00-18:30 Ett samtal med journalisten Kerstin Weigl – Internationella dagen mot våld mot kvinnor
Arrangeras av Stadsbiblioteket Uppsala och Uppsala kommuns jämställdhetsråd.

Välkomna till ett samtal med journalisten Kerstin Weigl som under tio års tid har dokumenterat alla fall i Sverige där en kvinna blivit dödad av sin partner. Hon berättar om boken I händelse av min död, som skildrar kvinnors utsatthet och ett samhälle som inte förmår hjälpa dem.

Socialförvaltningen i Uppsala berättar om kommunens stöd och pågående arbete vad gäller våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. Därefter följer ett avslutande panelsamtal med medverkande och Uppsala kommuns jämställdhetsråd.

Mer information på Uppsala kommuns stadsbibliteks webbplats Länk till annan webbplats.

09:00-15:20 Konferens: Våld i ungas relationer
Arrangeras av Örebro universitet.

Örebro universitets årliga konferens som arrangeras i syfte att uppmärksamma arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Årets konferenstema är våld i ungas relationer, med ett särskilt fokus på utsatthet och utövande av våld i ungas nära relationer. Observera att det är ett fysiskt möte i Örebro!

Konferens: Våld i ungas relationer Länk till annan webbplats.

Fredag 26 november

08:30-9:15 Samordningsförbundets arbete med att upptäcka våld
Arrangeras av Samordningsförbundet Uppsala län.

Hur arbetar Samordningsförbundet med uppdraget om ökad upptäckt av våld?

Samordningsförbundet deltar sedan i våras i det stora myndighetsgemensamma arbetet om att upptäcka och stoppa våldet i nära relationer. I insatserna ställer medarbetarna sju frågor om våld till alla deltagare. Ta del av en presentation av vad som görs inom Samordningsförbundet kopplat till detta uppdrag. Medverkar gör Katarina Åkerblom, verksamhetsutvecklare Samordningsförbundet Uppsala län.
Anmäl ditt deltagande till kristina.ulfsdotter@finsamuppsala.se senast den 15/11.

08:00-16:00 Makt, våld & prevention – Olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor
Arrangeras av MÄN, Unizon och Länsstyrelsen Norrbotten.

Kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och makt­ordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Makt, våld och prevention

Kampanj Tillsammans mot våld

Mellan den 15 november och den 15 december samt under En vecka fri från våld, kommer den nationella kampanjen Tillsammans mot våld synas på bland annat på sociala medier och på affischer. Syfte med kampanjen är att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. På sidan Kampanjmaterial - tillsammans mot våld hittar du mer information och kampanjmaterial för nedladdning – var med och sprid kampanjen du också.

Kampanjmaterial - tillsammans mot våld Länk till annan webbplats.

Var:
Se respektive arrangemang.
Kostnad:
Se respektive arrangemang.
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt