17 nov 2021 klocka 12.00 - 13.00

Vad innebär den nya lagändringen i arbetet med våldsutövare

En kvinna som syns bakom en man

Den 1 augusti 2021 trädde ett flertal lagändringar i kraft som syftar till att förebygga att våld i nära relationer utövas och upprepas. Vi svarar på vad detta innebär.

Lagändringen i socialtjänstlagen medför ett uttryckligt ansvar för socialnämnden att verka för den som utsätter, eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska upphöra med och ändra sitt våldsamma beteende. Förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen innebär bland annat ett förtydligande av barnets rätt till information, råd och stöd när hen utsätts för våld eller övergrepp.

Med anledning av lagändringarna bjuder vi in till ett lunchseminarium som syftar till att söka svar på vad förändringarna innebär för kommunerna, socialnämnderna och hälsa- och sjukvården. Hur påverkas yrkesverksammas möjligheter att kunna tillvarata barnens rätt till information och stöd och hur möjliggör förändringarna att olika yrkesgrupper i vissa falla kan bryta sekretessen och utbyta information med varandra?

Arrangeras av Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmlands län.

Anmälan på Länsstyrelsen i Dalarnas läns webbplats

Program

Ylva Lindblom, förbundsjurist SKR – Sveriges kommuner och Regioner, berättar om den nya förändringen i socialtjänstlagen som innebär socialnämnden ska verka för att personer som utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende och vad den innebär för socialnämnderna.Dialog och frågor.

Syftet med lunchdialogen är kunskapshöjning samt dialog kring vad den nya lagändringen i socialtjänstlagen innebär.

Målgrupp: Primärt chefer och beslutsfattare inom kommun/socialtjänst, region/hälso- och sjukvård i Dalarna Gävleborg, Uppsala och Värmlands län. Sekundärt yrkesverksamma och andra intresserade av frågorna.

Vill du veta mer om insatser riktade till våldsutövare?
Varmt välkommen den 23 november: Återfallsförebyggande arbete och valdsutövare i nära relation, Västmanlands länsstyrelse 

Save the date - 13 januari: Lunchseminarium 12:00-13:00 – StoppCenter Eskilstuna föreläser om sitt arbete med att förflytta den våldsutövande från det gemensamma boendet. StoppCentret är en samverkan mellan socialtjänsten, polisen, regionen, åklagare och kriminalvården. Mer info kommer!

VAR:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare innan träffen.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 nov 2021

Kontakt