Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23 nov 2021 klocka 17.00 - 19.00

Länsstyrelsen önskar länets nationella minoriteter varmt välkomna till samråd

Medborgarråd

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

I september förra året bjöd länsstyrelsen till ett möte för att diskutera förutsättningarna för långsiktigt hållbara och strukturerade regionala samråd med de nationella minoriteterna i länet. Vid mötet beslutades det att länsstyrelsen ska kalla till regionalt samråd en gång per år. Det framfördes också önskemål om att samråden fortsatt ska ske efter kontorstid så att så många som möjligt kan delta.

Mot denna bakgrund önskar vi nu åter bjuda in länets nationella minoriteter till Uppsala slott den 23 november klockan 17:00. Länsstyrelsen bjuder på en lättare måltid i samband med samrådet. Vänligen uppge eventuella kostavvikelser i samband med anmälan.

Behöver du vara ledig för att kunna delta vid samrådet? Då finns det möjlighet att ansöka om kompensation för förlorad arbetstid i form av ett arvode. Informera oss gärna även om detta i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

  1. Inledning
  2. Fastställande av dagordning
  3. Minnesanteckningar från föregående möte
  4. Länsstyrelsernas regionala uppdrag inom nationella minoritetsområdet
  5. Projektet "The Rise of Systematic Biology"
  6. Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsalas nätverk för det civila samhället
  7. Nästa möte
  8. Övriga frågor

Projektet ”The Rise of Systematic Biology” handlar om platser som var viktiga när systematisk biologi utvecklades mot att bli en global vetenskap. Svenske Carl von Linné var en drivande person i detta arbete, men han var inte ensam. Ett urval historiska botaniska trädgårdar och exkursionsplatser över hela världen är tänkta att ingå i en gemensam internationell nominering till Unescos lista över världsarv. När vi beskriver de positiva vetenskapliga framgångarna under 1700-talet behöver vi också brottas med vetenskapens mörkare kopplingar till kolonialism och rasism med mera. Vid samrådet kommer ni få ta del av ytterligare information och delta i en dialog om projektet.

Länsstyrelsen och Region Uppsala driver ett gemensamt forum för samverkan och samråd med civilsamhället i länet, inom det övergripande området social hållbarhet. Samverkan mellan regionala offentliga aktörer och den ideella sektorn ska främja dialog utifrån ett tydligt rättighetsperspektiv och utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Intresserad av att delta? Mer information presenteras på samråden den 23 november.

Kontakt

Janni Bohman
Regional samordnare för mänskliga rättigheter
E-post till Janni Bohman
Telefon: 010-223 33 48

VAR:
Uppsala slott, Landshövdingens representationsvåning, ingång A.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt