19 okt 2021 klocka 09.30 - 12.00

Fältträff om viltskador i jordbruket

Viltskador i jordbruket

Dagens växtodling har många utmaningar att handskas med. Förutom politik, klimat och allmänhetens åsikter finns även en viltstam som har ökat explosionsartat under de senaste decennierna. Nya arter såsom vildsvin och dovhjort kliver in samtidigt som lantbrukets marginaler minskar, hur påverkar det ditt företag och hur kan det hanteras?

Tillsammans med VäxtRåd anordnar Greppa Näringen en kostnadsfri fältvandring för dig som är medlem i Greppa Näringen. Fältvandringen riktar sig till dig med vall- och växtodling och belyser de ekonomiska och miljömässiga utmaningarna som orsakas av det vilda. Fältvandringen tar 2,5 timmar och kommer att belysa bland annat;

  • Växtnäringsmässiga punktbelastningar
  • Hur påverkas växtnäringsbalansen
  • Möjligheter till bedömning och beräkning av skador
  • Motåtgärder med stora och små insatser

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och deltagare ombeds att stanna hemma vid symptom. Det går bra att ansluta spontant vid träffens start men vi uppmuntrar att meddela deltagande i förväg till någon av kontaktpersonerna nedan.

Personuppgifter

Obervera att länsstyrelsen inte samlar in personuppgifter vid anmälan.

Medlem?

Är du inte medlem i Greppa Näringen? Säg till så hjälper vi dig med ditt medlemskap. Rådgivningen är kostnadsfri.

Har du frågor, kontakta:
Martin Holmberg
076-126 14 87
martin.holmberg@lantmannen.com

Samlade logotyper

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.

VAR:
Samling vid Sparrsätra Benala 10, Enköping
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 okt 2021

Kontakt