Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 nov 2021 klocka 11.00 - 13.15

Lunchseminarium: Krafttag för hälsa och mot tobak - för alla barns framtid

Hjälp mig säga nej

Landshövding Göran Enander hälsar välkommen till årets dialoglunch för förtroendevalda om hur tobak påverkar barn och ungas möjlighet till en hälsosam framtid. Och hur fler kan få stöd att sluta använda tobak.

I den av riksdagen forna ANDT-strategin togs ett beslut om ett rökfritt Sverige år 2025. För barn och unga var visionen att ingen ska börja använda tobak.

De flesta som blir beroende av cigaretter, e-cigaretter, brunt eller vitt snus blir det när de är barn. De enda som vinner på det är tobaksindustrin. Barn ser nikotinprodukter överallt: i mataffären, i skolan och på sociala medier.

Det är dags att ändra på det, besök #lagarförallabarnsframtid Länk till annan webbplats.

Ett resultat av Covid-19-pandemin är att miljontals tobaksbrukare runtom i världen vill sluta. Världshälsoorganisationen (WHO)leder kampanjen ”Commit to Quit". Syftet är att hjälpa 100 miljoner människor att bli av med sitt tobaksberoende. WHO lyfter fram stödet till de som vill sluta samt informerar om hälsovinsterna med att lyckas. WHO uppmanar även tobaksbrukare att göra ett aktivt val att sluta – Commit to Quit. Läs mer om insatsen på WHOs webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur långt har vi kommit i Sverige och hur arbetar vi i Uppsala län med frågorna? Vad kan du som förtroendevald göra?

Du som är politiker från länets kommuner, regionen och på nationell nivå får under lunchen en belysning och möjlighet att diskutera detta folkhälsoproblem.

Lunch

Länsstyrelsen bjuder på lunch om det blir ett fysiskt möte. Planeringen i nuläget är ett fysiskt arrangemang, men vi följer noga utvecklingen med covid-19 och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen. Deltagarantalet kan därför komma att begränsas.

Plats

I Hälsoäventyrets nya lokaler på Fålhagsleden 49 i Uppsala.

Platsbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kom och se var barnen själv får reflektera, lära och påverka samt i en interaktiv miljö arbeta med hälsofrågor. Både före och efter eventet finns det möjlighet att få en guidad visning. Kom 30 minuter före eller stanna kvar lite.

Ta en kort cykeltur eller en cirka 20 minuters promenad från Centralstationen. Du kan också parkera utanför (kom in och få ett tillfälligt parkeringstillstånd)

Arrangörer:

Länsnätverket för Tobacco Endgame Länk till annan webbplats. (Yrkesföreningar mot Tobak i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala och Region Uppsala m. fl).

Anal platser m.m.

Begränsat antal platser och att du bör ha koppling till Uppsala län.

Moderatorer: Anna Haid – ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Uppsala län och Margareta Pantzar, Psykologer mot tobak

11.00 Inledning - Göran Enander, landshövding i Uppsala län

11.10 Tobaksfrågan är fortsatt viktig! – Margareta Pantzar, ordförande i länsnätverket och ledamot i styrelsen för Yrkesföreningar mot Tobak

11.20 Agenda 2030 utifrån ett barn och ungdomsperspektiv – (digitalt) Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030

11.30 Barn och ungas tankar om hälsa, tobak och medskick till politiker – Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, Hälsoäventyret Uppsala län

11.45 Lagar för alla barns framtid - Cecilia Elander, Kommunikatör Tobaksfakta

12.00 Ett aktivt val att sluta röka - WHO:s insats; ”Commit to quit”

Lokalt exempel:

Vilket stöd får studenterna? – Johanna Elmersjö, ANDTLS-samordnare och kurator, Enheten för studenthälsa, Uppsala universitet

12.10 En enkel lunch serveras

12.30 Dialog - Vilka insatser behövs i Sverige? - Vad kan förtroendevalda göra mer i frågan?

13.15 Slut

Tobacco endgame logotyp
VAR:
I Hälsoäventyrets nya lokaler på Fålhagsleden 49 i Uppsala.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt