19 okt 2021 klocka 09.00 - 12.00

Riskbruk, missbruk och beroende: om tidig upptäckt, stöd och samverkan

Missbruk

FÖRDJUPNING. Hur kan vi i ett tidigt skede arbeta med riskbruk, missbruk och beroende?

För att socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola ska kunna erbjuda rätt typ av stöd och förebygga ytterligare problematik, är det viktigt att tidigt uppmärksamma alkohol-, narkotika- och/eller spelrelaterad problematik.

Under detta fördjupningsseminarium fokuserar vi på hur vi kan arbeta för att förebygga, motverka och reducera riskbruk, missbruk och beroende genom tidig upptäckt och samverkan.

Mer information och anmälan på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats.

Personuppgifter

Obervera att länsstyrelsen inte samlar in personuppgifter vid anmälan.

VAR:
Se Region Uppsalas webbplats
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 okt 2021

Kontakt