Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 nov 2021 klocka 13.00 - 15.30

Förnybar energi i smarta elnät - regional dialog för Uppsala län

Elsystem i förändring

Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Projektet Smart Förnybart arrangerar en regional dialoger för Uppsala län den 10 november.

Kommuner, fastighetsägare och etablerade energiaktörer kan utveckla sin samverka så att elnätet bättre räcker till för nya anslutningar: både ny lokal elproduktion och nya elanvändare, som ny bebyggelse, verksamheter och laddinfrastruktur. Elnätsföretagens nätutvecklingsplaner behöver underlag från kommunalt översiktsarbete och näringslivets planer. Elproduktion och elanvändning har kopplingar till byggnaders uppvärmning och kylning samt elektrifierade transporter, så de kommunala energiplanerna har en viktig nyckelroll för att underlätta energiomställning och etablering av nya verksamheter.

Som underlag för diskussionen finns tre webbsända frukostseminarier och olika kunskapsunderlag som tagits fram i projektet, se Smart förnybart.

Målgrupper för det regionala mötet

En god dialog mellan aktörer som arbetar med förnybar elproduktion, fysiska planerare på kommunal och regional nivå, politiker, representanter från elnätsföretag och fastighets-/bostadsföretag samt lokala intresseorganisationer som näringslivsnätverk är viktigt för att bygga ett effektivt energisystem.

Mötesform

Mötet är ett hybridmöte, du kan delta fysiskt eller digitalt kl 13.00 - 15.30. Länk till mötet sänds ut till de anmälda innan mötet. Det fysiska mötet sker i lokal hos Länsstyrelsen i Uppsala, centralt vid tågstationen på Bäverns gränd 17.

Maximalt antal personer vid fysiskt möte: 25 personer. Om fler än 25 personer anmäler sig, sker ett urval och vi återkopplar i så fall till berörda.

Ingen gräns för antalet digitala deltagare.

VAR:
I digital eller hybridform (fysiskt/digitalt).
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt