18 nov 2021 klocka 09.00 - 12.15

Om ungas brottsutsatthet på internet - näthat, övergrepp och mobbning

Näthat

Länsstyrelsen bjuder in till en kunskapsdag om barn och ungas utsatthet för brott på internet. Förmiddagen avrundas med Mathilda Hofling, lyssnarnas val i radioprogrammet Sommar i P1.

Nätet är en naturlig och positiv miljö men kan även vara en riskfull plats för barn och unga. Unga utsätter och utsätts varje dag för olika brott som kränkningar, sexuella övergrepp och mobbing på nätet. Barn och unga har rätt till en trygg miljö på nätet som främjar hälsa och ökad delaktighet i samhället.

Förmiddagen är fylld av föreläsare med bred kunskap om mänskliga rättigheter, brottsutsatthet och näthat.

Direkt efter utbildningen skickar länsstyrelsen ut fem frågor i en enkät som vi gärna ser att ni fyller i. Vi vill få in er kunskap för att samla in underlag om vilket stöd som finns i länet och vad som behöver utvecklas gällande unga brottsutsatta på internet.

Kunskapsdagen har tagits fram i samarbete med en arbetsgrupp bestående av Brottsofferjouren Uppsala, regionkoordinatorn för prostitution och människohandel (PoM), Polisen Uppsala, Barnombudet i Uppsala län, Uppsala kommuns stödcentrum för unga brottsutsatta och Enköpings kommun - Familjens hus.

Varmt välkommen!

Mathilda Hofling

Förmiddagen avrundas med Mathilda Hofling

Mathilda har själv utsatts för grooming och beskriver hur det påverkat henne och hennes väg tillbaka till ett fungerande liv.

Mathilda Hofling framröstad till Lyssnarnas Sommarvärd 2021 Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Nyckelfunktioner inom länets kommuner, Region Uppsala, myndigheter och civilsamhället som jobbar med barn och ungdomar.

Frågor: Kontakt längs ned på sidan.

Program

08.40-09.00 Teknisk incheckning för de som behöver och vill

09.00-09.20 Inledning – Mattias Lindh och representanter från arrangörsgruppen

09.20-09.55 Brottsutsatthet i ett människorättsperspektiv - Elena Namli, Professor i teologisk etik, Uppsala universitet

10.00-10.35 Näthat kopplat till demokratiskt deltagande och delaktighet - Maria Königsson, Brottsoffermyndigheten.

10.35-10.50 Paus

10.50-11.25 Utsatt på internet - vilka är risk- och skyddsfaktorerna? En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga, Sofia Berne, leg. psykolog och filosofie doktor i psykologi, Göteborgs universitet.

11.30-12.10 Min historia om grooming via nätet - från bekräftelse till flera års regelbundna övergrepp, Matilda Hofling, Lyssnarnas val i radioprogrammet Sommar i P1

12.10-12.15 Summering av dagen.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan den 18 november.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt