Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 okt 2021 klocka 14.00 - 17.00

​Partnerskapsmöte

Partnerskapsmöte

Foto: Hanna Bjärnlid.

Länets partnerskap för landsbygdsutveckling är ett nätverk där länsstyrelsen och Region Uppsala gemensamt tar upp strategiska frågor utifrån ett landsbygdsperspektiv. Denna gång är temat "Regional utveckling".

Syftet med mötet är att få ökad kunskap om hur Region Uppsala arbetar med regional utveckling, bland annat med hållbar besöksnäring och ny bredbandsstrategi. På mötet får partnerskapet ta del av och lämna synpunkter på hur man kan främja en livskraftig landsbygd vilket i sin tur leder till hållbar utveckling för hela länet.

Program

13:45 – 14:05 Bra att veta – teknisk information
Karin Svanäng, handläggare, Länsstyrelsen Uppsala län

14:05 – 14:15 Inledning och presentationsrunda
Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

14:15 – 14:45 Vad är regional utveckling och hur arbetar Region Uppsala
Regional utvecklingsdirektör Tobias Arvidsson, Region Uppsala

14:45 – 15:15 Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län – nästa steg i genomförandet
Henrik Andreasson, utredare, Region Uppsala

15:10 – 15:35 En ny regional bredbandsstrategi – delaktighet och tidpla
Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator, Region Uppsala

15:35 – 15:55 Paus och reflektioner

15:55 – 16:30 Hållbar besöksnäring – strategier regionalt och nationellt
Lotta Samuelsson, besöksnäringsstrateg, Region Uppsala

16:30 – 16:50 Nyheter och aktuella frågor
Enhetschef Maria Axelsson och avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

16:50 – 17:00 Avslut och information om kommande partnerskapsmöte
Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

VAR:
Digitalt möte. Länk till mötet skickas ut till alla anmälda innan mötet.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt