Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 sep 2021 klocka 10.00 - 14.00

Samverkan i skog för att nyttja skogens olika värden

Holmen skog

Bild: Holmen skog

Denna aktivitet kommer att flyttas till ett annat datum. Det nya datumet är inte fastställt. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bjuder in till en träff i Länna Kunskapsskog. Under dagen får vi höra mer om Holmens samverkan med bland andra Upplandsstiftelsen och om arbetet med mångbruksplaner i Enköpings kommun.

Vi gör ett besök i Holmens blivande ”Kunskapsskog” som kommer att invigas år 2023. Här finns både produktionsskogar och skogar avsatta för naturvårdsändamål. Holmen och Upplandsstiftelsen samarbetar bland annat med stigar för friluftsliv och frihuggning av grova ädellövträd. Holmens berättar om arbetet för att få ut fler värden av skogarna.

Under dagen får vi också höra mer om Enköpings kommuns arbete med mångbruksplaner av den kommunalt ägda skogen. Hur arbetar de med tärortsnära skogar för att kombinera ett aktivt skogsbruk med ett högt besökstryck?

Målgrupp: Träffen riktar sig till dig som företrädare för skogsbolag och skogsägarorganisationer, rådgivare /virkesköpare, enskilda markägare med större innehav (över 100 ha), samt kommun- och myndighetsföreträdare (både politiker och tjänstemän).

VAR:
Utanför Länna, Uppsala kommun
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt

Skogsprogram Uppsala