22 okt 2021 klocka 10.00 - 14.00

Klimatanpassning: utmaningar och möjligheter för skogsbruket

Grankvist med frost

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bjuder in till en träff med tema klimatanpassning och skogsbruk.

Klimatförändringarna förändrar förutsättningarna för skog och skogsbruk. Under dagen besöker vi Olof Olssons ägor utanför Östervåla för att prata om risker som klimatförändringarna medför och hur man kan arbeta med att klimatanpassa sitt skogsbruk.

Innehåll:

  • Vi kommer diskutera risk- och sårbarhetsbedömning utifrån Olofs skog, och vilka perspektiv han (som kursledare inom klimatanpassat skogsbruk för HS Konsult) har på brukandet av sin egen skog.
  • Ett försäkringsbolag delar med sig av sin syn på risker i skogsbruket kopplat till klimatförändringar.
  • Vi hör mer om hur Skogsstyrelsen arbetar med klimatanpassning.

Målgrupp: Träffen riktar sig till dig som företrädare för skogsbolag och skogsägarorganisationer, rådgivare /virkesköpare, enskilda markägare, forskare, kommun- och myndighetsföreträdare och andra som har intresse av hur man kan driva klimatanpassningsarbete i skogen.

VAR:
Utanför Östervåla, Heby kommun.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt

Skogsprogram Uppsala