08 sep 2021 klocka 13.00 - 15.30

Ekonomiskt våld i nära relation – uttryck, konsekvenser och rättigheter

Ekonomisk jämställdhet

Länsstyrelsen bjuder in till en digital träff med länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor med temat ekonomiskt våld. Att utsättas ekonomiskt i en nära relation begränsar ens frihet men kan också ge allvarliga konsekvenser långt efter en separation.

Ekonomiskt våld förekommer ofta tillsammans med fysiskt och psykiskt våld. Våldsutövaren stärker sin makt genom att kontrollera partnern via ekonomin. Det ekonomiska våldet kan till exempel ta sig uttryck i att inte ha tillgång till egna pengar, att inte ges insyn i den gemensamma ekonomin eller att våldsutövaren kräver att den utsatta skriver på lån.

Innehåll

  • På träffen lyssnar vi på Cecilia Simander, Uppsala kvinnojour, som ger ett kunskapshöjande pass om hur det ekonomiska våldet och dess konsekvenser kan se ut.
  • Vi får också lära oss mer om juridiken som styr våra ekonomiska rättigheter och skyldigheter i en relation av Eva Kornhall, Advokatfirman Kornhall.
  • Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen Västmanland, informerar om det metodstöd för arbete med personer utsatta för ekonomiskt våld i nära relation som Länsstyrelsen Västmanland tagit fram.

Syfte

Syftet med träffen är att öka kunskapen om ekonomiskt våld. Förhoppningen är att genom att sprida kunskap till de som möter personer som är utsatta för ekonomiskt våld ökar möjligheten till stöd och hjälp.

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer som är/kan vara utsatta för ekonomiskt våld. Träffen riktar sig till verksamma inom kommun, myndighet, civilsamhälle och hälso- och sjukvård på såväl operativ som strategisk nivå.

VAR:
Digitalt. Mötet sker över Skype. Länk skickas ut via e-post efter att anmälningstiden gått ut.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt