12- 13 okt 2021 klocka 09.00 - 16.00

Stabsmetodik

Kurskatalog 2021 hösten

En grundutbildning i stabsmetodik där teori varvas med övningar under två dagar. Målet med utbildningen är att utveckla deltagarens förmåga att arbeta i en stabsfunktion.

Information

Med stabsmetodik menas att staben arbetar på ett strukturerat sätt i syfte att så effektivt som möjligt hantera en samhällsstörning. Till sin hjälp har staben olika verktyg som för processen framåt.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens kunskap om arbetet som stabsmedlem inom den egna organisationen vid samhällsstörningar.

Målgrupp

Personal som kommer att arbeta i aktörens krisledningsorganisation i befattningen stabsmedlem Kursen riktar sig till aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå.

Mål

Utbildningen har som övergripande målsättning att utveckla din förmåga att arbeta i en stabsfunktion. Efter utbildningen ska du kunna:

  • Beskriva arbetssätt och verktyg för att leda och verka i en stab vid en samhällsstörning
  • Förklara roller och uppgifter mellan beslutsfattare, stabschef och stab
  • Förbereda en stabsorientering utifrån den egna funktionen
  • Förklara hur samarbetet säkerställs och koordineras internt

Förkunskapskrav

Du ska kunna redogöra för hur din organisations krisledning är uppbyggd. Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande där du delar med dig av dina tidigare erfarenheter. Inför utbildningen ombeds du läsa sammanfattningen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Utbildningen är uppdelad under två dagar

  • 12 oktober, kl. 9.00 - 17.00.
  • 13 oktober, kl. 8.00 - 16.00.

Antal: 20 (varje aktör får anmäla 3 personer, är ni i behov av fler platser vänligen kontakta lotta.hammarstrom@lansstryelsen.se

VAR:
Konferensanläggning i Uppsala.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt