30 nov 2021 klocka 09.00 - 16.00

Kriskommunikation

Kurskatalog 2021 hösten

INSTÄLLT! En utbildning där deltagaren ges möjlighet att utveckla sin kunskap och kompetens i kommunikation vid en samhällsstörning. Innehåll kommer att presenteras under hösten 2021.

Information

En effektiv kriskommunikation vid olyckor och kriser syftar till att behålla ett förtjänat förtroende för myndigheterna. Förtroendet mellan medborgare, myndigheter och medier handlar ytterst om tilliten till demokratin. De demokratiska värdena är ett grundfundament inom kriskommunikation vilket måste vara en förutsättning inom den planeringsprocess som finns och som ska fungera vid myndighetsutövning vid kriser och olyckor. På samma sätt gäller dessa förutsättningar efter en händelse då ansvarsfrågor och efterarbete kommer i fokus.

Utbildningen syftar till att deltagaren ska utveckla sin kunskap, färdighet och kompetens för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av information och kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med information och kommunikation i kommun, region, myndighet eller andra samhällsviktiga verksamheter inom offentlig och privat sektor och som har denna roll även vid en samhällsstörning. Utbildningen vänder sig också till heltidsanställda informatörer och kommunikatörer vid frivilliga organisationer.

Mål

  • Öka förmågan inom kriskommunikation.

Innehåll

Tema: kommunikation under en samhällsstörning. Innehåll kommer att presenteras under hösten 2021.

VAR:
Länsstyrelsens nya ledningsplats.
KOSTNAD:
1000 kr exkl. moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt