14 sep 2021 klocka 08.30 - 12.00

Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Kurskatalog 2021 hösten

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. En utbildning för aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap.

Information

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. Syftet är att ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning. Aktörer ska lättare kunna agera tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt och effektivare utnyttja samhällets resurser. Kursen hålls av kursledare från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå. Ex. beredskapssamordnare, stabschefer, samverkanspersonal.

Syfte

 • Öka kunskapen om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar inklusive rådande regelverk för att kunna bidra till inriktning och samordning i samband med samhällsstörningar.
 • Öka kunskapen om olika aktörers roller, ansvar och mandat för att kunna bidra till inriktning och samordning vid en samhällsstörning.
 • Öka kunskapen om de aktörsgemensamma formerna för inriktning och samordning vid samhällsstörningar för att kunna bidra till inriktning och samordning vid en samhällsstörning.

Upplägg

Utbildningen kommer att varva teori och praktik i form av diskussioner och mindre tillämpningsövningar.

Innehåll

 • Samhällets skyddsvärden
 • De grundläggande principerna
 • Geografiskt områdesansvar
 • Samverkan
 • Brister – blev Gemensamma grunder
 • Termer och begrepp
 • Förhållningssätt
 • Arbetssätt
 • Avslutning och reflektion

Förkunskaper

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll bör du ha kunskap om vilka uppgifter och ansvarsförhållanden som råder inom din egen organisation/myndighet i förhållande till samhällsskydd och beredskap.

VAR:
Distans via Skype.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt