25 nov 2021 klocka 09.00 - 16.00

Epizootiövning/­Geografiskt områdesansvar

Kurskatalog 2021 hösten

En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Under en dag övar vi ett fingerat utbrott i Uppsala län med syfte att tydliggöra roller och ansvar samt öka kunskapen för vad som ingår i det geografiska områdesansvaret vid ett epizootiutbrott.

Bakgrund

En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Syftet med övningen är att tydliggöra roller och ansvar för kommuner och länsstyrelsen samt öka kunskapen om vad som ingår i respektive aktörs geografiska områdesansvar vid ett utbrott av en epizootisjukdom.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap, främst kommuner (beredskapssamordnare, personal vid miljöförvaltning, kommunikatörer). Distriktsveterinärer och veterinärer med stordjurspraktik bjuds in som observatörer.

Mål

  • Roller och ansvar inom kommunen är tydliga.
  • Deltagarna har kunskap och förståelse för vad som ingår i kommunens geografiska områdesansvar vid ett utbrott av en epizootisjukdom.
  • Deltagarna har god förmåga att stödja Jordbruksverket och Länsstyrelsen i bekämpningsarbetet.
  • Deltagarna har kännedom om hur miljöbalken kan tillämpas vid rådgivning och tillsyn i samband med utbrott av en epizootisjukdom.
  • Aktörerna har god förmåga att samverka regionalt och lokalt

Förkunskapskrav

Kännedom om egen organisation och dess krisorganisation och planering. Inget förkunskapskrav gällande epizootisjukdomar.

VAR:
På Länsstyrelsen i Uppsala län.
KOSTNAD:
Övningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt