Skyfallsliknande regn i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

28 sep 2021 klocka 09.00 - 12.15

Att stödja föräldrar till barn och unga som begår brott eller är brottsutsatta

Unge människor i grupp.

Bildtext: "It takes a village to raise a child" is an African proverb that means that an entire community of people must interact with children for those children to experience and grow in a safe and healthy environment.

Temahalvdag om hur vi stärker föräldraskapet kring de barn och unga som är utsatta för brott eller har begått brott. Föräldrars roll i det förebyggande arbetet.

Hur kan vi minska riskerna och öka skyddet under ett barns uppväxt för att minska faran för att barn och ungdomen ska begå brott eller bli utsatt för brott. Vi diskuterar de lokala förutsättningarna och hur vi kan utveckla och stärka arbetet i Uppsala län.

Medverkande

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Brottsofferjouren Uppsala län, polisen, Uppsala kommuns Stödcentrum unga brottsutsatta, Barnsäkert 2 och Hälsoäventyret i Uppsala län.

Målgrupp

Nyckelfunktioner från Uppsala läns kommuner, Region Uppsala, myndigheter och idéburen sektor med uppdrag som kopplar till frågor om tex föräldraskapsstöd, brottsutsatta och brottsförebyggande, utanförskap, prevention, ANDT samt mäns våld mot kvinnor. Insatsen är även för dig som direkt arbetar med föräldrar och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet.

Temadagen är enbart för aktörer i Uppsala län.

Syftet

Erfarenhets- och kunskapsutbyte, att uppmärksamma lokala behov och att tillsammans utveckla och stärka den starka skyddsfaktorn; föräldrar och andra viktiga vuxna. Temat ska även inkludera hur vi når alla i målgruppen med ett behovsanpassat stöd och utifrån barnets bästa.

Ansvariga inbjudare

Länsstyrelsen och Region Uppsala.

Frågor till Anna Haid, anna.haid@lansstyrelsen.se, eller telefon 010-22 33 262.

Program

8.45 Teknisk incheckning för de som önskar.

Inledning

9.00. Viktiga utgångspunkter för temat

 • Anna Haid samordnare för ANDTLS, föräldraskapsstöd, brottsförebyggande frågor, Länsstyrelsen
 • Sabina Carlsson, Regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen
 • Angelica Åström, Utredare social hållbarhet, Region Uppsala

Föräldraskapsstöd utifrån en brottsförebyggande ansats - En nationell plan

9.20 Tony Bohman, utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Några perspektiv på arbetet och behoven i Uppsala län

9.50 Stöd till unga brottsutsatta

 • Linda Stålberg och Jessika Mattsson samordnare, Brottsofferjouren Uppsala län

10.05 Behov av stöd till föräldrar och hur vi vill arbeta

 • Linn Molin kurator, Uppsala kommun Stödcentrum unga brottsoffer

10.15 Barnsäkert 2 – ett uppsökande arbete och samverkan för tidig upptäckt av riskbeteende i familjen runt det ofödda och späda barnet

 • Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, Region Uppsala
 • Maria Engström, vårdutvecklare, Region Uppsala

10.30 Frågor hittills

10.40 Paus

10.55 Hur kan vi arbeta med ett föräldraskapsstöd på universell nivå

 • Tony Bohman, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

11.05 Goda exempel och behov av stärkt samverkan på lokalt arbete

 • Richard Hedstöm, områdespolis, LPO Enköping/Håbo

11.15 Våldsprevention och destruktiva maskulinitetsnormer – en samverkansprioritering inom Råd för social hållbarhet

 • Sabina Carlsson, Regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor Länsstyrelsen Uppsala län

11.20 Barn och ungas perspektiv på våld och destruktiva maskulinitetsnormer samt drogfrågor

 • Carina Hesse Bolin, verksamhetschef, Hälsoäventyret Uppsala län, Region Uppsala

Workshop

11.30 Workshop i mindre grupper – Vad gör ni i de olika verksamheterna och vad behöver vi stärka? Vad önskar ni för stärkt regional samverkan och stöd?

12.00 Återkoppling i storgrupp

Avslutning

12.15 SLUT

VAR:
Digitalt via länk. En länk till mötet via Teams kommer att skickas ut veckan före mötet
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt