02 sep 2021 klocka 13.00 - 16.10

Temadag om återvändande

Återvändande

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län bjuder in kommuner och civilsamhälle till en digital halvdag med fokus på återvändande. Temadagen innehåller information om Migrationsverkets och Polismyndighetens arbete med återvändande.

Webbinariet genomförs digitalt med ett deltagarantal om maximalt 150 personer. Webbinariet vänder sig i första hand till kommunala och statliga tjänstepersoner, civilsamhällesaktörer, regioner och andra som möter målgruppen asylsökande och personer med avlägsnandebeslut inom de fyra arrangerande länen.

Program

13.00 Länsstyrelsen inleder dagen.

13.05 Övergripande information och statistik – Shima Bagheri, regional expert på Migrationsverket.

13.35 Asylprövning – Alexander Almgren, teamledare prövningsenhet på Migrationsverket.

14.05 Paus.

14.15 Återvändande – Jessie Ahrdenberg, teamledare, mottagnings/återvändandeenhet samt Annica Ring, regional expert på Migrationsverket.

15.05 Paus.

15.15 Gränspolisen i Uppsala, Polismyndigheten i Region mitt.

16.10 Tack för idag.

Frågor

För frågor kontakta respektive länsstyrelse enligt nedan:

Länsstyrelsen i Dalarna: Patric Samuelsson patric.samuelsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Gävleborg: Peninha Fischer peninha.fischer@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Uppsala: Destine Misto destine.misto@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västmanland: Ulrica Lindelöf ulrica.lindelof@lansstyrelsen.se

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut efter att sista dag för anmälan passerats.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt