Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 jun 2021 klocka 09.00 - 12.00

Räcker elnätets kapacitet till för Uppsala läns behov och utveckling?

Elnätets kapacitet

Mycket har hänt sedan vi sist (2019) kallade till länsmöte gällande kapacitetsutmaningen i elnätet. Detta möte blev startskottet till en kraftfull mobilisering kring utmaningen och bildandet av samverkansgruppen #uppsalaeffekten i Uppsala län.

Detta samarbete bjuder nu in nationella aktörer, elnätsbolag, kommuner med flera till fortsatt kunskapsutbyte om vad som händer och sker på området samt tankar om framtida utmaningar och tänkbara lösningar.

Målgrupp

Länets kommuner (ledning, samhällsbyggnad, näringsliv, kommunstyrelsen, översiktsplanerare), regionens strategiska nätverk (forum för fysisk planering, KUL, Näringslivschefsgruppen m.fl.), Länsstyrelsen, Region Uppsala, företagsfrämjare och regionens elnätsbolag, länets riksdagsledamöter och länsstyrelsens insynsråd m.fl.

Program

Moderatorer: Anna Karlsson Länsstyrelsen i Uppsala län och Marta Fallgren Region Uppsala. Utrymme för frågor vid varje programpunkt.

09:00 - 09.10 Inledning av Länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala kommun hälsar välkomna.
Landshövding Göran Enander, regionråd Björn-Owe Björk och kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun, Erik Pelling.

09:10 - 09:30 Översikt av läget i länet.
Anna Karlsson, energi- och klimatsamordnare, Länsstyrelsen.

09:30 - 10:00 Kapacitetsbehov och utmaningar för kommuner nu och om 3-5 år.
Representanter från Håbo kommun och Uppsala kommun.

10:00 - 10.10 Paus.

10:10 - 10:35 Lokalnätens möjligheter och utmaningar samt ansvar - kommer allt att lösa sig med nätutvecklingsplaner?
Joacim Eronen från Upplands Energi, Per-Erik Johansson från Sala-Heby Energi och Martin Karlsson från E.on.

10:35 - 10:55 Regionnätets nuläge och arbete med effektfrågan – hur går det med nätförstärkningar, lokal effektmarknad och batterier?
Yvonne Ruwaida från Vattenfall Eldistribution.

10:55 - 11:05 Paus.

11:05 - 11:25 Nuläge och framtid för transmissionsnätets förstärkningar.
Per Eckemark, divisionschef Nät, från Svenska kraftnät.

11:25 - 11:45 Nationell strategi för elektrifiering och elektrifieringskommissionen
Infrastrukturdepartementet.

11:45 - 12:00 Avslutning.
Göran Enander och Björn-Owe Björk.

Varmt välkomna hälsar,

Göran Enander, landshövding i Uppsala län, Björn-Owe Björk, regionstyrelsens 1:a vice ordförande, Region Uppsala och Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.

Observera att dina personuppgifter vid anmälan inte administreras av länsstyrelsen. Region Uppsala hanterar dina personuppgifter.

VAR:
Digitalt, online. (länk skickas ut från Region Uppsala några dagar innan mötet)
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 jun 2021

Kontakt