Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

11 nov 2021 klocka 09.00 - 15.30

Hur leda och bedriva ett effektivare kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete

Samverkanshjulet

Denna dag är tillägnad ledande och styrande funktioner i det lokala BRÅ/trygghetsråden i länet. Länsstyrelsen bjuder in till en kunskapshöjande dag om vikten och vinsterna med att jobba strukturerat och kunskapsbaserat med det brottsförebyggande frågorna.

Dagen leds av Henrik Andershed Länk till annan webbplats., professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet. Henrik är en drivande kraft för utvecklingen av det strukturerade brottsförebyggande arbetet i Sverige och har jobbat med BRÅ, stöd till regeringen och ett flertal kommuner i landet med hur de kan utveckla arbetet med trygghet och brottsförebyggande frågor.

Målgrupp: Beslutsfattare i kommunernas lokala-BRÅ/trygghetsgrupper (t.ex. politiker och chefer i styrgrupp/lokala-BRÅ/trygghetsgrupp) alternativt strateger och nyckelfunktioner kopplade till samverkan och ledning.

Innehåll:

  • Vad är brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete?
  • Vad kostar egentligen brott och vilka besparingar kan göras med ett effektivare brottsförebyggande arbete?
  • Vad innebär det att arbeta kunskapsbaserat i samverkan och varför bör vi jobba så? Hur kan ett sådant arbete organiseras och ledas?
  • Vikten av ett strukturerat regelbundet lägesbildsarbete och orsaksanalyser för att få underlag att göra analyser för kostnadseffektiva insatser vid rätt tid.
  • Hur jobbar vi i vår kommun? Vad behöver vi utveckla för att bli mer systematiska, effektiva och kunskapsbaserade?

Dagen blandas med föreläsning, erfarenhetsutbyten och diskussioner.

Värt att notera är att kommunerna kommer få ett brottsförebyggande ansvar framöver. I juni kommer utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar Länk till annan webbplats. vara klar.

VAR:
Eventuellt på plats i Uppsala. Detta avgörs längre fram beroende på läget i pandemin och om reglerna medger fysiska möten. Annars sker mötet digitalt.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt