Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30 sep 2021 klocka 08.45 - 15.30

Hur bygga upp och utveckla det lokala brotts- och ANDTS-förebyggande arbetet i samverkan?

Kunskapsbaserat arbete i samverkan

Länsstyrelsen bjuder i nära samverkan med Brottsförebyggande rådet in till en dag för kunskap och erfarenhetsutbyte med fokus på hur bygga upp och utveckla ett strukturerat lägesbildsarbete. Denna kunskapsdag är också en workshop.

Syftet är att stärka länets kommuner i deras arbete med att utveckla arbetet med att ta fram regelbundna lägesbilder. Detta som en bas för ett starkare förebyggande arbete kopplat till brott, trygghetsfrågor och ANDTS (Alkohol, narkotika, dopning, tobak och problematiskt spel om pengar). Det finns tid och pengar att tjäna på ett systematiskt förebyggande arbete.

Programmet innehåller en presentation av Karlskoga/Degerfors arbete med lägesbilder utifrån metoden EST (Effektiv samordning av trygghet - en strukturerad metod för lägesbilder). Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterar sitt digitala kunskapsstöd för lägesbildsarbete. Norrtälje kommun, tvåfaldig vinnare av priset - bästa förebyggande kommun, ger tips om hur de arbetar förebyggande och vilka ekonomiska vinster som det förebyggande arbete ger.

Efter lunch har ni i kommunerna separata workshops (kommunvis). Tanken är att ni ska arbeta med hur kan ni kan fortsätta att utveckla det lokala arbetet. Vi har därefter en gemensam återsamling för att ytterligare kunna delge varandra tips och goda exempel på hur arbetet kan stärkas. I workshopsdelen samlar ni de aktörerna i kommunen och externt (t.ex. kommunpolisen) som ni behöver för att förstärka och utveckla ert förebyggande arbete i samverkan.

Målgrupp: Nyckelfunktioner/styrande funktioner inom förebyggande arbete för brott, trygghet och ANDT. Det kan vara kommunala samordnare för trygghetsfrågor/ANDT, chefer, aktörer i det lokala trygghetsrådet/andra styr- och samverkansforum och kommun- och områdespoliser.

Program

08.45 Digital incheckning.

09.00 Inledning. Mattias Lindh och Anna Haid, Länsstyrelsen.

09.10 Hur bygga upp och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet i samverkan?
Cecilia Ljung - Folkhälsochef Karlskoga och Degerfors kommuner och Andreas Pettersson, kommunpolis.

09.55 Paus.

10.05 Från enskild bit till färdigt pussel - så kan vi stötta utvecklingen av det lokala kartläggnings- och lägesbildsarbetet.
Carl Gynne utredare BRÅ.

10.50 Paus.

10.55 Deltagande kommuner delar med sig av sina erfarenheter.

11.30 Hur får vi en trygg kommun för alla?
Marita Bertilsson, Chef Trygg i Norrtälje kommun.

12.15 Lunch.

13.00 Kommunerna träffas i egna workshop-grupper.

15.00 Gemensam återkoppling av kommunernas workshops.
Uppföljning: Vad har ni diskuterat, vad blir ert nästa steg och vilka tips/exempel vill ni dela med er av till övriga?

15.30 Slut.

VAR:
Skype. Länk till mötet skickas till dig några dagar före utbildningsdagen.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt