22 jun 2021 klocka 08.30 - 09.45

Tre aktörer som i samverkan utvecklar Uppsalas stadskärna

Centrala Uppsala

Länsstyrelsen och Uppsala Citysamverkan bjuder in till en seminariemorgon med 4 intressanta talare. Vasakronan, Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan berättar om vad de gör för att tillsammans utveckla Uppsalas stadsmiljö och skapa en mer trivsam, intressant, trygg och lönsam miljö där alla känner sig välkomna.

Utveckla stråk och platser

Karin och Jesper från Vasakronan berättar om Vasakronans ambition om att ständigt utveckla stråk och platser för att göra dem attraktivare, tryggare och mer inkluderande. Karin berättar om platsutveckling i Uppsala och Jesper beskriver Vasakronans nya koncept för en trivsammare stadskärna.

Presenteras av: Karin Berg, affärsområdeschef Vasakronan i Uppsala och Jesper Örtengren, Vasakronan, affärsutveckling

Karin Berg

Karin Berg, affärsområdeschef. Vasakronan i Uppsala.

Jesper Örtengren

Jesper Örtengren, affärsutveckling. Vasakronan i Uppsala.

Logotyper, Länsstyrelsen och Vasakronan.

Uppsala kommun utvecklar gågatan, Paradgatan och Stora Torget

Nu läggs det sten på gågatan och det grävs på Paradgatan. Vad är det som händer? Hur ska det bli och hur påverkar det Stora Torget i framtiden? Helena Brämerson Gaddefors berättar om bakgrunden till projekten, utmaningar och lärdomar som kommunen gjort och hur det ska bli när allt är klart.

Presentation av: Helena Brämerson Gaddefors, projektledare Uppsala kommun

Helena Brämerson Gaddefors

Helena Brämerson Gaddefors, projektledare Uppsala kommun.

Logotyper, Länsstyrelsen och Uppsala kommun.

Uppsala City möjliggör ett attraktivt city för alla

Vi jobbar efter insikten att något bra kan bli ännu bättre och vi gör det i samverkan med aktörerna i stadskärnan. Tillsammans kan vi på bästa sätt utveckla staden och stärka stadskärnan där det skapas mötesplatser under dygnets alla timmar. Lisa Thörn, VD på Uppsala Citysamverkan berättar om vikten av god samverkan som ger resultat.

Moderator och presentatör: Lisa Thörn, VD på Uppsala Citysamverkan.

Lisa Thörn

Lisa Thörn, VD på Uppsala Citysamverkan.

Logotyper, Länsstyrelsen och Uppsala City.

Länsstyrelsen tillsammans med flera samverkanspartners bjuder under 2021 in till morgonseminarier om en trygg stadsmiljö. Vi vill öka kunskapen och ge möjlighet till inspiration och interaktion med föreläsningar som belyser olika aspekter, insatser och idéer för en trygg stadsmiljö. Vi vill alla leva i ett tryggt närområde och ha en stadskärna som känns säker, trygg och rolig att besöka.

Den 22 juni och handlar om vad tre aktörer gör för att utveckla staden till en intressantare, lönsammare och tryggare stad. Vasakronan berättar om sitt arbete med utveckling av platsen med fokus på den centrala staden. Vi får även veta mer om Uppsala kommuns arbete med utveckling av gågatan Uppsalas paradgata. Allt i samverkan med företaget Uppsalacity samverkan.

Var med, lyssna och få idéer om hur du kan stärka samverkan och arbetet med en tryggare stadsmiljö.

Tre aktörer som i samverkan utvecklar Uppsalas stadskärna den 22 juni

VAR:
Teams. Du får en länk till Teams några dagar innan seminariet.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 jun 2021

Anmäl dig

Kontakt