23 sep 2021 klocka 08.30 - 09.45

Tillsammans för ökad trygghet – Uppsalahem och Hembla i Gottsunda

Gottsunda, Uppsala

Hur jobbar kommunala och privata fastighetsägare i samverkan med trygghetsskapande arbete i ett socioekonomiskt utsatt område?

För att skapa trygga bostadsområden behövs samverkan. I stadsdelen Gottsunda i Uppsala finns sedan flera år ett samarbete mellan det allmännyttiga fastighetsbolaget Uppsalahem och det privata Hembla. De har ett gemensamt mål: öka tryggheten i området och arbeta mot att Gottsunda ska bort från listan över särskilt utsatta områden.

I det här seminariet berättar Anna Freiholtz, hållbarhetschef, Uppsalahem, och Jorunn Rådberg, Bosocial chef, Hembla, om lyckade satsningar och framtidsplaner.

Detta seminarium har flyttats från den 11 juni till den 23 september.

Tre aktörer som i samverkan utvecklar Uppsalas stadskärna den 22 juni

Jorunn Rådberg

Jorunn Rådberg, Hembla. Chef Bosociala frågor.

Anna Freiholtz

Anna Freiholtz, Uppsalahem. Hållbarhetschef.

Logotyper Länsstyrelsen, Embla, Uppsalahem

Länsstyrelsen tillsammans med flera samverkanspartners bjuder under 2021 in till morgonseminarier om en trygg stadsmiljö. Vi vill öka kunskapen och ge möjlighet till inspiration och interaktion med föreläsningar som belyser olika aspekter, insatser och idéer för en trygg stadsmiljö. Vi vill alla leva i ett tryggt närområde och ha en stadskärna som känns säker, trygg och rolig att besöka.

Den 22 juni och handlar om vad tre aktörer gör för att utveckla staden till en intressantare, lönsammare och tryggare stad. Vasakronan berättar om sitt arbete med utveckling av platsen med fokus på den centrala staden. Vi får även veta mer om Uppsala kommuns arbete med utveckling av gågatan Uppsalas paradgata. Allt i samverkan med företaget Uppsalacity samverkan.

Var med, lyssna och få idéer om hur du kan stärka samverkan och arbetet med en tryggare stadsmiljö.

Tre aktörer som i samverkan utvecklar Uppsalas stadskärna den 22 juni

VAR:
Teams. Du får en länk till Teams några dagar innan seminariet.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt