Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

27 maj 2021 klocka 14.00 - 17.00

Partnerskapet för landsbygds­utveckling

Länsstyrelsens logotyp

Länets partnerskap för landsbygdsutveckling är ett nätverk där Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala gemensamt tar upp strategiska frågor utifrån ett landsbygdsperspektiv. Denna gång är temat "Vatten i landskapet".

Syftet med mötet den 27 maj är att partnerskapet får ökad kunskap om hur länsstyrelsen och aktörer i länet arbetar med vatten i landskapet, bidrar till att fler söker stöd för olika vattenåtgärder samt tar del av aktuell status i landsbygdsprogrammet under förlängningsåren 2021-2022.

Program

13:45 – 14:05 Bra att veta – teknisk information.
Karin Svanäng, handläggare, Länsstyrelsen.

14:05 – 14:20 Inledning och presentationsrunda.
Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen.

14:20 – 14:45 Färdplan för ett hållbart Uppsala län, regionalt åtgärdsprogram för vatten.
Linnea Larsson, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen.

14:45 – 15:10 LOVA och LONA – Hur stimulera kreativa och kostnadseffektiva åtgärder i vatten genom statliga stöden LOVA och LONA?
Malin Berglind, miljöutredare, Länsstyrelsen.

15:10 – 15:35 Vilka stöd till vattenåtgärder finns i landsbygdsprogrammet?
Malin Gunnerhed, våtmarkshandläggare, Länsstyrelsen.

15:35 – 15:55 Paus och reflektioner.

15:55 – 16:30 Vatten i landskapet – åtgärder nu och i framtiden.
Asnaketch Woldetensaye, samordnare för Greppa Näringen, Länsstyrelsen.
Line Strand, rådgivare, Hushållningssällskapet.

16:30 – 16:50 Status i landsbygdsprogrammet.
Enhetschef Maria Axelsson, Länsstyrelsen.

16:50 – 17:00 Avslut och information om kommande partnerskapsmöten.
Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen.

EU logotyp

Dokumentation från mötet

VAR:
Digitalt möte. Länk till mötet skickas ut till alla anmälda innan mötet.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt