Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 maj 2021 klocka 15.30 - 18.00

Informationsmöte Dalälven nedre

Vattenkraftverk

Möte om arbetet med nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) torsdagen den 20 maj kl. 15.30. – 18.00.

Vattenkraften är viktig för att nå målet om ett förnybart elsystem. Syftet med den nationella planen är att kommande omprövningar av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Prövningsgrupp (PG) Dalälven nedre sträcker sig från Färnebofjärden till Östersjön och omfattar sex vattenkraftverk. Ansökan om omprövning för moderna miljövillkor ska lämnas in till miljödomstolen den 1 februari 2024.

Syfte med mötet är att

  • informera om vad NAP innebär och berätta om tidplanen för
    samverkansprocessen samt när och på vilket sätt samverkan med olika
    aktörer kommer att genomföras,
  • informera om vilka arbeten och utredningar som verksamhetsutövare
    arbetar med eller redan har genomfört.

Anmälan sker via e-post till nap.uppsala@lansstyrelsen.se.

Sista dag för anmälan den 16 maj.

Läs mer på Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

VAR:
Digitalt via Skype. (ingen särskild programvara krävs)
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 maj 2021

Kontakt