02 jun 2021 klocka 13.00 - 15.45

Att förstå, agera och utveckla – hur kan vi stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Personer kramas.

Välkommen till en digital träff med länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor och temat hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen vill samla och stärka alla delar i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld i länet genom ökad samverkan och kunskapsspridning.

På träffen lyssnar vi på Petra Blom från Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld (www.hedersfortryck.se Länk till annan webbplats.) om nuläget i landet och vilka utmaningar och vägar framåt de ser i arbetet mot HRV.

Vi lyssnar även på Madelene Larsson och Mikael Thörn från Jämställdhetsmyndigheten om hur vi kan arbeta förebyggande med pojkar och unga män samt med könsstympning av flickor och kvinnor.

Sist men inte minst deltar Karin Thorheim och Mariana Dufort från Socialstyrelsen för att berätta om hur vi kan arbeta med att fördjupa och hålla kvar kunskap om HRV i vår organisation och om hur vi följer upp och utvärderar insatser till våldsutsatta och våldsutövare.

Tanken är att vi ska få en lägesbild, inspiration och metoder för att fortsätta arbetet lokalt och träffen avslutas med en runda och diskussion kring vilka behov vi ser i länet, vilka utmaningar och möjligheter vi ser på lokal nivå.

Planen är att denna träff är den första på temat hedersrelaterat våld och förtryck och en start för ett gemensamt arbete kring samverkan och kunskapshöjning inom HRV framöver.

Målgrupp: Träffen riktar sig till dig som ditt arbete kommer i kontakt med personer som utsätts/utsätter andra för hedersrelaterat våld och förtryck. Träffen riktar sig till verksamma inom kommun, myndighet, civilsamhälle och hälso- och sjukvård på såväl operativ som strategisk nivå.

Preliminärt program

13:00-13:10 Incheckning och välkomna.

13:10-13:40 Nationell lägesbild, utmaningar och vägar framåt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Petra Blom, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld.

13:45-14:15 Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, med fokus på pojkar och unga män och könsstympning av flickor och kvinnor.
Madelene Larsson och Mikael Thörn, handläggare Jämställdhetsmyndigheten.

14:15-14:30 Paus.

14:30-15:00 Socialstyrelsen – Fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck och systematisk uppföljning av arbetet med våldsutsatta och våldsutövare.
Karin Thorheim och Mariana Dufort, Socialstyrelsen.

15:00-15:45 Diskussion och runda bland deltagare.
Vad tar vi med oss? Vilka brister och styrkor avseende arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck finns i länet/våra organisationer? Vilka behov finns av ökat samarbete?

VAR:
Digitalt. Mötet sker över Skype. Länk skickas ut via e-post efter att anmälningstiden gått ut.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt