25 maj 2021 klocka 09.00 - 11.30

Forskarna på slottet

Forskarna på slottet

Länsstyrelsen välkomnar dig till ett digitalt arrangemang för att under en förmiddag ta del av tre föreläsningar på temat Digitalisering och Innovation.

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet. Träffen den 25 maj blir den tionde i ordningen och förhoppningen är att forumet ska fortsätta att bidra till att skapa nya relationer och samarbeten i länet

Anslut till mötet med Zoom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

08.50 Uppkoppling för deltagare.

09.00 Inledning.
Landshövding Göran Enander.

09.15 A Future for the past.
Docent Anna Foka, Institutionen för Arkiv, Bibliotek och Muséer (ABM), Uppsala universitet.

Anna Foka är föreståndare vid Centrum för Digital Humaniora och docent vid Institutionen för Arkiv, Bibliotek och Muséer (ABM), Uppsala universitet. Fokas forskningsområden rör världsarv, särskilt artificiell intelligens metoder och verktyg, dator seende för klassificering och beskrivningar av historiska arkiv, inklusive text och bild. Anna Foka utför sin forskning i nära samarbete med offentlig sektor och världsarvsområdet i Sverige och internationellt. Hon har publicerat över 40 artiklar i internationella tidskrifter, refererade konferenser, böcker och vetenskapliga rapporter. Foka har också presenterat och gett föreläsningar om sitt arbete i mer än 30 länder.

Anna Foka’s presentation will deal with what technology can do for the critical study of the past and why this is important to think through for our societies today!

09.45 Det svenska dataspelsundret.
Docent Desirée Blankenburg, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Desirée Blankenburg Holm är docent i företagsekonomi och verksam vid Uppsala universitet. Hon har publicerat i högt rankade internationella forskningstidskrifter och har lång erfarenhet av forskningsprojekt inom internationellt företagande och internationaliseringsstrategier. På senare år har intresset ökat för digitaliseringens betydelse för företags internationalisering och innovation. Sedan några år tillbaka driver hon tillsammans forskarkollegor ett forskningsprojekt om svensk dataspelsindustri. Projektet har framgångsrikt samlat data genom intervjuer och besitter en unik databas som ligger till grund för rapporter, doktoranders avhandlingar och pågående forskningsartiklar samt bokmanus.

Desirée Blankenburgs presentation kommer att innehålla en del av de resultat som forskningsprojektet Det svenska dataspelsundret hittills genererat med fokus på dataspelsföretagens affärsmodell och vad det innebär för företagens internationalisering, produktutveckling och innovationsmöjligheter.

10.15 Kort Paus.

10.20 Innovation på distans – funkar det?
Professor Anders Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Anders Malmberg är professor i Ekonomisk Geografi vid Uppsala universitet sedan 1999. Han var föreståndare för Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics (CIND) 2003 – 2011, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2008 – 2011 och Prorektor för Uppsala universitet 2012 – 2020. Han har varit gästforskare vid Durham University och vid Swedish Collegium for Advanced Study. Malmbergs forskning fokuserar på industriell dynamik, lokal och regional ekonomisk utveckling, med fokus på innovation och förändringsprocesser i kluster och innovationssystem.

Anders Malmberg kommer i sin presentation presentera hur social distansering, hemarbete och digitala möten i pandemins spår påverkar innovationsklimatet på kort och längre sikt utifrån två teser. 1. Att geografisk närhet och täthet har visat sig ha mindre betydelse för innovationsprocesser. 2. Pandemierfarenheterna har snarast bekräftat uppfattningen att rumslig närhet och fysiska möten är en viktig förutsättning för innovationsprocesser.

10.50 Summering och paneldiskussion.

Moderator för samtalet är Mikolaj Norek, STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle).

11.25 Avslutande ord av Göran Enander.

VAR:
Digitalt via Zoom, en länk kommer att skickas ut till alla som anmält sig.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt