21 apr 2021 klocka 09.00 - 10.00

Vräkta barnfamiljer och strukturell hemlöshet – vad gör vi?

Bohan utanför bostadshus

Bild: Jan-Erik Kaiser & Mostphotos

Onsdagen den 21 april kl. 9.00-10.00 kan du delta i länsstyrelsens seminarium Vräkta barnfamiljer och strukturell hemlöshet – vad gör vi? som genomförs tillsammans med Barnombudet i Uppsala län, Enköping kommun samt Stadsmissionen.

Rätten till bostad gäller alla och ska gradvis förverkligas, men det återfinns fortfarande stora utmaningar inom området. Varje år skickar Boverket ut en bostadsmarknadsenkät till landets samtliga kommuner. I enkäten frågar Boverket särskilt om situationen för ungdomar, studenter, äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända.

Uppsala läns kommuner har rapporterat om underskott för nämnda grupper flera år i rad. Denna trend ser inte ut att förändras i närtid. Ytterligare grupper riskerar dessutom att utestängas från bostadsmarknaden genom att inte kunna efterfråga de bostäder som produceras, med ökad strukturell hemlöshet som följd.

Barnkonventionen har blivit svensk lag men trots det ökar antalet barnfamiljer som tvingas lämna sina hem. Sedan 2008 har regeringen haft en nollvision som mål när det gäller barnfamiljer som vräks från sina hem. Från att ha nått nollvisionen under 2015 har antalet vräkta barnfamiljer återigen börjat öka i länet. Samtidigt finns det ett stort mörkertal då statistiken inte inkluderar de barn som flyttar mellan temporära boendelösningar.

Vid seminariet presenterar Länsstyrelsen Uppsala läns landshövding Göran Enander länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys med fokus på situationen för särskilda grupper. Barnombudet i Uppsala län som modererar seminariet kommer också att leda ett panelsamtal med organisationer från det offentliga och civila samhället som kommer att ge sin bild av situationen i länet och vad som kan göras åt den.

Syftet med seminariet är sammanfattningsvis att presentera en aktuell lägesbild av bostadssituationen i länet, med fokus allas rätt till bostad. Syftet är också att belysa aktuella utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet med att motverka strukturell hemlöshet och vräkning av barnfamiljer i Uppsala län.

Anmälan

Genom Mänskliga Rättighetsdagarnas digitala plattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19 – 21 april arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna med temat Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor? och Länsstyrelsen Uppsala län medverkar.

VAR:
Genom Mänskliga Rättighetsdagarnas digitala plattform
KOSTNAD:
Biljett krävs för att delta, köps genom Mänskliga Rättighetsdagarnas digitala plattform.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt