21 apr 2021 klocka 10.30 - 11.30

Diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Nyckel i en dörr

Onsdagen den 21 april kl. 10.30-11.30 medverkar länsstyrelsen i seminariet Diskriminering av romer på bostadsmarknaden.

Romer är en av de mest utsatta grupperna på bostadsmarknaden. Sverige har fått upprepad kritik av flera FN-kommittéer för att inte vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa romers grundläggande rättigheter, däribland rätten till bostad. Fler insatser behövs för att motverka antiziganism och diskriminering av romer på bostadsmarknaden.

Samlad kunskap visar att frågan inte är synlig. Förklaringar kan vara att romer inte anmäler diskriminering eller till och med väljer att dölja sin romska identitet. Bostadsföretag är inte vana att arbeta med riktade insatser för att säkerställa särskilda gruppers rättigheter. Diskriminerande beteenden inom företag och bostadsbestånd kommer inte alltid till ledningens kännedom.

Bostadssituationen är tätt sammankopplad med en individs förutsättningar inom andra områden, till exempel arbete och utbildning. För att nå de mål som regeringen har ställt upp i sin samordnade och långsiktiga strategi för romsk inkludering måste rätten till bostad och en trygg boendesituation säkerställas. Vi tror att vägen dit går via kunskap, samverkan och ett systematiskt arbete.

Seminariet genomförs i samarbete med personer med romsk språk- och kulturkompetens, Boverket, Uppsala kommun, Uppsalahem samt länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län som gemensamt berättar om sina kunskaper och erfarenheter inom området.

Anmälan

Genom Mänskliga Rättighetsdagarnas digitala plattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19 – 21 april arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna med temat Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor? och Länsstyrelsen Uppsala län medverkar.

VAR:
Genom Mänskliga Rättighetsdagarnas digitala plattform.
KOSTNAD:
Biljett krävs för att delta, köps genom Mänskliga Rättighetsdagarnas digitala plattform.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt