21 apr 2021 klocka 09.00 - 11.00

Presentation av en förnyad ANDTS-strategi

Presentation av en förnyad ANDTS-strategi

Regeringen har lagt fram ett förslag om en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Regeringen överlämnade propositionen 2020/21:132 till riksdagen den 18 mars 2021.

Program

Inledning

Länsråd Johan von Sydow, Länsstyrelsen i Stockholm
Socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet

En övergripande presentation av strategins sju målområden

Magnus Jonsson, Socialdepartementet
Ulrika Ankargren, Länsstyrelserna

Målgrupp

Politiker, chefer, verksamhetsutvecklare och medarbetare som arbetar med tillsyn, socialtjänst, folkhälsa och ANDTS-förebyggande arbete i kommunerna, regionernas verksamhet inom hälso- och sjukvård, myndigheter på regional nivå och idéburna organisationer. Alla som är intresserade av den nya ANDTS-strategi är välkomna att delta!

Arrangör

Detta är ett samarrangemang mellan landets 21 länsstyrelser.
Det är kostnadsfritt att delta men anmälan krävs.

Kontakt

Om du har frågor går det bra att kontakta länsstyrelsens ANDTS-samordnare Anna Haid. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan, eller via e-post till länsstyrelsernas nationella ANDTS-samordnare Ulrika Ankargren, ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Tillgänglighetsanpassning

Upplysningar om behov av särskild tillgänglighetsanpassning (exempelvis teckentolkning) mejlas så fort som möjligt till monika.lund@lansstyrelsen.se

Anmälan

Anmälan till presenationen av den nationalla ANDTS-strategin

Regional wordshop - Vad innebär den nya ANDTS-strategin för oss i Uppsala län?

Flyttat från den 21 april till den 24 september.

Tid: 8.45 - 11.30.

Anmälan och information om den regionala workshopen

Folkhälsomyndigheten lanserar filmer om ANDTS-strategin

Den 21 april publiceras filmade kommentarer från Lena Hallengren, Johan Carlson och Olivia Wigzell angående propositionen om ANDTS-strategin på Fohms webbplats.

Filmen publiceras här den 21 april Länk till annan webbplats.

VAR:
Arrangemanget sänds via youtube och en länk skickas ut via e-post dagen före
KOSTNAD:
Det är kostnadsfritt att delta men anmälan krävs
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 apr 2021

Kontakt