Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26- 27 maj 2021 klocka 12.30 - 12.30

Grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF)

Behållare med farligt avfall. Skylt med texten Varning dödliga gifter. 

Länsstyrelserna i Mälarlänen bjuder in dig som miljöinspektör på kommun eller länsstyrelse till en grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF) under två halvdagar. Utbildningen passar dig som nyligen börjat arbeta med förorenade områden eller som inte arbetar så mycket inom detta område.

Utbildningen kommer översiktligt att behandla de olika stegen i efterbehandlings­processen från undersökning till genomförande av saneringsåtgärd. Deltagarna får lära sig om tillsynsmyndighetens uppdrag och tillsynsrollen, de olika tillsynsverktygen samt hur man gör en ansvarsbedömning. Målet med utbildningen är att deltagarna får lära sig grunderna för att granska, bedöma och handlägga ärenden med förorenade områden.

Utbildningen kommer hållas digitalt under två halvdagar, den 26 maj kl. 12:30-16:00 och den 27 maj 8:30-12:30. Jämfört med tidigare år kommer GRUF i år att hållas i en förkortad och omarbetad form.

Program skickas ut tillsammans med möteslänk efter sista anmälningsdag. Preliminärt program kan ses nedan.

Målgrupp: Miljöinspektörer och miljöhandläggare som arbetar med förorenade områden i Dalarna, Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län.

Anmälan

Anmälan sker på Länstyrelsen i Västmanlands läs webbplats

Onsdag 26 maj kl. 12:30-16:00

Pass 1:

 • Inledning
 • Tillsynsmyndighetens verktyg
 • Fysisk planering och media

Pass 2:

 • Ansvarsutredningar
 • Undersökning och utredning
 • Frågestund och avslutning dag 1

Torsdag 27 maj kl: 08:30-12:30


Pass 3:

 • Inledning
 • Riskbedömning
 • Åtgärdsutredning

Pass 4:

 • Riskvärdering
 • Åtgärd (mätbara åtgärdsmål, anmälan, beslut, slutrapport etc.)
 • Frågestund och avslutning dag 2
VAR:
Digitalt via skype, möteslänk skickas ut efter sista anmälningsdag
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 maj 2021

Kontakt