Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 apr 2021 klocka 17.00 - 20.00

Webbträff om vattendrag den 29 april

Undersöker vatten i en å

Greppa Näringen bjuder in till vattenvandragträff som utgångspunkt om hur mår Lillån (Fjärdhundra) och tillhör Örsundaåns avrinningsområde. Du ges möjlighet att få samtala om de olika faktorer som påverkar vattenkvaliteten i ån och vilken roll har jordbruket.

Dagens tema är bland annat hur kan vi minska förlusterna av fosfor och kväve från jordbruksmark och samtidigt öka produktionen, i linje med livsmedelsstrategin?

Lillån ligger i Örsundaåns avrinningsområde och är en näringsrik å som rinner upp i Strandsjön strax söder om Järlåsa och som mynnar i Alsta sjö. På vägen från Strandsjön till Alsta sjö passerar ån en hel del jordbruksmark.

I ån finns flera dammar, där de två nedersta utgör vandringshinder för fisk. Ån har måttlig ekologisk status med betydande påverkan av förorenade områden, jordbruk, enskilda avlopp och olika hydromorfologisk påverkan i form av dammar, rensning och uträtning.

Under dagen kommer experterna inom vattenfrågor bland annat Helena Aronsson, forskare från SLU, Line Strand och Petter Ström från HS Konsult AB ge oss fördjupade kunskap om hur på bästa sätt kan kontrollera förlusten av näringsämnena som i sin tur hamnar i vattendrag.

Program

17:00-17:05 Inloggnings till Skype.

17:05-17:15 Information om Greppa Näringen projekt och framtida aktiviteter (Asnaketch Woldetensaye).

17:15-17:45 Pågående studier på SLU om åtgärder och hållbart jordbruk (Helena Aronsson).

17:45-18:05 Filmvisning om Lillån vattendragsvandring.

18:05-18:15 Paus.

18:15-18:55 Diskussion kring lämpliga åtgärder i Lillån och liknande vattendrag i Uppsala län (Line Strand och Petter Ström).

18:55-19:05 Filmvisning om vattendragsvandring i Långtorabäck LÅP (ej textad)

19:05-19:20 Lokala åtgärdsplaner inom LEVA-projektet samverkan för bättre vattenkvalitet i Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden (Cassandra Telldahl).

19:20-20:00:00 Frågestund, diskussion och avslut.

Logotyp LEVA
VAR:
Via Skype. Länk skickas ut efter anmälningstidens utgång.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt