Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

11 maj 2021 klocka 11.00 - 12.00

Timme för demokrati

Demokratin i 100 år

Demokratin fyller 100 år och det vill vi uppmärksamma. Länsstyrelsen bjuder därför in till en timme för demokratin. Demokratin i Sverige står på en stark grund, men samtidigt finns det ett antal utmaningar som är särskilt viktiga att bemöta

Under "En timme för demokratin" kommer du att få ta del av rapporter från Delegation mot segregation och Jämställdhetsmyndigheten som undersöker demokratin utifrån ett socioekonomiskt- och jämställdhetsperspektiv.

Vid seminariet, som leds av landshövding Göran Enander, deltar även demokrati­ambassadör Emma Frans från Kommittén Demokratin 100 år. Kommittén är tillsatt av regeringen för att uppmärksamma att det år 2021 är hundra år sedan både kvinnor och män fick rösta. Kommittén har fått i uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.

För att uppmärksamma och tydliggöra sitt ställningstagande för demokratin planerar länsstyrelsen att signera "Deklarationen för en stark demokrati" som är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år. Genom deklarationen tar länsstyrelsen ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer.

Länsstyrelsen vill uppmana myndigheter, kommuner, civilsamhällesorganisationer och andra aktörer i länet att signera "Deklaration för en stark demokrati" och på så vis delta i det gemensamma regionala arbetet för en stark och hållbar demokrati.

Målgrupp för seminariet är förtroendevalda och tjänstepersoner vid länets myndigheter och kommuner samt representanter för civilsamhället.

Anslut via länken för att delta: Anslut till Skype-mötet Länk till annan webbplats.

VAR:
Digitalt genom Skype. Länk skickas ut efter anmälningstidens utgång.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt