07 maj 2021 klocka 08.30 - 15.00

Jämställdhet, maskulinitet och våld - våldsförebyggande arbete med fokus på barn och unga

Våldsförebyggande arbete inom skolan

Dagen kommer handla om varför det är viktigt med ett våldsförebyggande arbete med barn och unga, skolan som exempel för det våldsförebyggande arbetet samt samtal kring trygghet, hälsa och perspektiv från ungdomar i länet.

Dagen genomförs inom arbetet med insatsen Våldsförebyggande arbete med maskulinitet riktad till skolor i socioekonomiskt utsatta områden, kopplat till Råd för social hållbarhet. Dagen är framtagen i dialog med en referensgrupp kopplat till insatsen.

Läs mer om Råd för social hållbarhet

Målgrupp

Dagen riktar sig till yrkesverksamma i Uppsala län som i sitt arbete möter barn och unga, till exempel personal inom skola, ungdomsverksamhet och polis. Dagen riktar sig också till chefer, beslutsfattare och strateger som arbetar med frågor som berör arenor där barn och unga finns eller frågor inom prevention, jämställdhet eller mäns våld mot kvinnor.

Syftet

Syftet med dagen är att kunskapshöja kring varför det är viktigt att bedriva ett våldsförebyggande arbete med barn och unga och varför skolan som arena är en bra plats att börja på. Det är även viktigt att fånga upp era kunskaper och perspektiv på problemet men också lösningarna. Du kommer också att få ta del av ungdomarnas egna perspektiv på detta.

Handboken "Inget att vänta på"

Ta del av handboken som samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken Inget att vänta på Länk till annan webbplats.

Program

08:00 Teknisk incheckning.

08:30 Landshövding Göran Enander inleder dagen.

08:45 Jämställdhetsarbete och trygghet för alla elever. Anna Johansson, Skolinspektionen.

09:25 "Det blir ju bara värre om jag berättar..." Ungas erfarenheter av sexuelle trakasserier i utbildningsmiljöer. Victoria C Wahlgren, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

10:10 Paus.

10:30 Hur Länsförsäkringar Uppsala och Locker Room Talk stoppar skitsnacket för jämställdhet och schyssta attityder. Joel Grauman, Länsförsäkringar Uppsala och Shanga Aziz, Locker room talk.

11:10 Liv och hälsa ung – frågor kopplat till våld, trygghet och hälsa. Carin Östling, Region Uppsala.

11:30 Lunch.

13:00 Maskulinitet, våld och gängkriminalitet. Tove Pettersson, professor vid Stockholm universitet.

13:30 Ungas tankar om trygghet och våld i skolan. Hälsoäventyret.

14:00 Praktiska exempel och erfarenhetsutbyte: Vad kan vi göra tillsammans? Workshop.

14:30 Sammanfattning av diskussioner och avslutande ord.

14:45 Slut.

VAR:
Digitalt. Länk till mötet skickas ut några dagar innan den 7 maj.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt