24 mar 2021 klocka 13.00 - 15.00

Uppdrag demokrati – en kartläggning av länsstyrelsernas demokratiaktiviteter

Foto: Camilla Zilo, familj, middag,hemmamiljö, rullstol, funktionsnedsättning

Välkommen till ett digitalt seminarium där Länsstyrelsen i Jönköpings län presenterar resultatet av den demokrati­kartläggning som redovisats till regeringen 1 mars 2021.

I regleringsbrevet 2020 fick Länsstyrelsen i Jönköpings län uppdraget att samlat redovisa aktiviteter som länsstyrelserna genomfört på demokratiområdet under 2020 och planerar genomföra 2021, med särskilt fokus på regeringens nationella satsning Demokratin 100 år. I uppdraget ingick även att kartlägga utmaningar på demokratiområdet som länsstyrelserna identifierat i de egna länen samt lämna förslag på möjliga insatser.

Kartläggningen genomfördes av Tobias Rahm, nationell samordnare för länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter, med stöd av Urszula Hansson, strateg i jänställdhet och mänskliga rättigheter vid Länsstyrelsen i Hallands län samt Martina Rasch, handläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Seminariet riktar sig till dig som är chef eller medarbetare på länsstyrelsen, tjänsteperson i region eller kommun eller på andra sätt arbetar med eller är intresserad av demokrati och hur arbetet med att stärka demokratin pågår på länsstyrelserna.

Program

Programmet i sin helhet finns på Länsstyrelsen i Jönköpings län

Anmälan

Anmälan sker på Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats

VAR:
Digitalt via Skype. Länk till seminariet skickas ut den 23 mars till de som anmält sig.
KOSTNAD:
-
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 mar 2021

Kontakt