24 sep 2021 klocka 08.45 - 11.30

Vad innebär den nya ANDTS-strategin för oss i Uppsala län?

Två händer

Mötet flyttat från den 21 april till den 24 september. Vad innebär den nya ANDTS-strategin för oss aktörer i Uppsala län? Uppsala läns strategi och åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel (L- extra för Uppsala län) är inne på sitt sista år.

Finns det ett mervärde av nya samverkansprioriteringar inom Uppsala län? Välkomna till en efterföljande regional workshop- till den nationella lanseringen av ANDTS-strategin.

Strategi och åtgärdsprogram ANDT-L i Uppsala län 2017–2021

En ny nationell ANDTS-strategi

Den 18 mars presenteras den nya ANDTS-strategin för regeringen att fatta beslut om och sedan ska det övergripande målet upp i riksdagen för beslut.

På förmiddagen den 21 april bjuder Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna i samverkan med socialdepartementet in till en första nationell lanseringskonferens.

Den 15 september kommer det nationellt att arrangeras ännu en fördjupande dag.

Finns det ett mervärde av nya samverkansprioriteringar mellan aktörer i Uppsala län inom detta område? Vilka frågor är extra viktiga? Vad har vi redan en fungerande samverkan utifrån? Inom vilka delar behöver vi stärka samverkan? Når ANDT-insatserna alla -på lika villkor? Behövs fler insatser längs en individs livslopp? Hänger det preventiva arbetet ihop med vård och behandling? Bedrivs ett systematiskt och hållbart arbete utifrån tydliga lägesbilder och kartläggningar? ANDTS-frågorna har tydliga kopplingar till andra frågor såsom psykisk ohälsa, föräldraskapsstöd, brott, närvård, folkhälsa och social hållbarhet i stort! Samordnas arbetet tillräckligt - eller var kan vi tillsammans göra mer?

Råd för social hållbarhet ska i maj ta ställning till om en ny strategi och åtgärdsprogram ska tas fram – För att kunna ge ett bra underlag om behov och förutsättningar för detta behöver vi era perspektiv! Länsstyrelsen bjuder in till två timmars efterföljande workshop för att lyssna in vad ni som är aktörer i Uppsala län anser om Sveriges nya ANDTS-strategi och för att fånga upp framtida samverkansfrågor.

Läs mer om Råd för social hållbarhet

Målgrupp: Alla aktörer som har ett uppdrag i offentlig, privat eller idéburen sektor som har en koppling till ANDTS-frågorna.

Regional workshop om samverkansinsatser den 24 september

Vad innebär den nya ANDTS-strategin för oss i Uppsala län?

kl. 8.45 - 9.00 Digital incheckning.

Kl. 9.00 - 11.30 Inbjudare: Länsstyrelsen Uppsala län. Workshop.

Anmäl dig senast den 17 september via formuläret längre ned på sidan. Obervera att det gäller enbart Workshopen!

Du som har anmält dig får en länk till mötet via e-post.

Lansering av den nya ANDTS-strategin

Nationell lansering av den nya ANDTS-strategin medverkande socialminister: Lena Hallengren kl. 9.00 - 12.00. Inbjudare: Folkhälsomyndigheten, Social­departementet och länsstyrelserna.

Anmälan till en presentation av en förnyad nationell ANDTS-strategi

Folkhälsomyndigheten lanserar filmer om ANDTS-strategin

Den 21 april publiceras filmade kommentarer från Lena Hallengren, Johan Carlson och Olivia Wigzell angående propositionen om ANDTS-strategin på Fohms webbplats.

Filmen publiceras här den 21 april Länk till annan webbplats.

VAR:
Digitalt.
KOSTNAD:
Ingen konstnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 sep 2021

Anmäl dig till workshop kl. 8.45 - 11.30. den 24 september

Kontakt