17 mar 2021 klocka 14.00 - 17.00

Partnerskapsmöte

Gruppmöte

Hur kan länet bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion? Vilka åtgärder går att genomföra under förlängningsåren 2021-2022?

Program

13:45 – 14:05 Teknisk information.
Karin Svanäng, Länsstyrelsen Uppsala län

14:05 – 14:15 Inledning.
Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län.

14:15 – 15:30 Uppdatering av handlingsplanen ÄT UPPsala län.

  • Vad behövs för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelproduktion och konsumtion i länet?
  • På vilka sätt berör din organisation livsmedelskedjan i länet?

Projektledarna Sara Eskhult och Linn Bennetoft, Länsstyrelsen Uppsala län.

15:30 – 15:45 Paus.

15:45 – 16:25 Åtgärder och budget i landsbygdsprogrammet under förlängningsåren 2021 och 2022.
Enhetschef Maria Axelsson, Länsstyrelsen Uppsala län.

16:25 – 16:50 Sammanfattande diskussion.

16:50 – 17:00 Avslut och information om kommande partnerskapsmöten.
Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län.

Inbjudan till mötet med Skype-länk och information är utskickat till deltagarna i partnerskapets nätverk. Ingen föranmälan. Kontakta Karin Svanäng vid frågor, kontaktuppgifter längst ned på sidan.

VAR:
Skype. Länk i utskickat e-mail
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt