Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 apr 2021 klocka 13.00 - 15.00

Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – april

Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

GIS-stödet består av kartor som beskriver risk för påverkan från belastning från fosfor, kväve och hälsoskydd från ett tillkommande enskilt avlopp samt ett verktyg för att bedöma högsta grundvattennivån. För alla tre kartorna fosfor, kväve och hälsoskydd finns ett antal bakomliggande kartskikt som kan användas för att tolka utfallet av den sammanvägda riskbedömningen.

Målgrupp

Handläggare på kommun som jobbar med tillsyn av små avlopp och handläggare på Länsstyrelsen som jobbar med tillsynsvägledning av små avlopp.

Upplägg

 • Introduktion
  • Varför ska du använda stödet?
  • Vad finns i stödet?
  • Hur är stödet uppbyggt?
 • Exempel: fosfor, kväve och hälsoskydd
 • Verktyg för att bedöma högsta grundvattennivån
 • Tid för frågor

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen i Jämtlands webbplats

Sista anmälningsdag är 19 april 2021.

Fler tillfällen för webbutbildning

Webbutbildningen erbjuds vid fler tillfällen i år. Förutom detta datum genomförs utbildningen även:

 • 19 maj, klockan 9.30–11.30
 • 15 september, klockan 10.00–12.00
 • 19 oktober, klockan 13.30–15.30

Frågor?

Hör av dig till smaavlopp@lansstyrelsen.se

VAR:
Skype. Vi skickar ut en länk till webbutbildningen dagen innan.
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 apr 2021

Kontakt