Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 mar 2021 klocka 13.00 - 14.45

Välj att sluta: stöd till personer som utövar våld i nära relationer

Välja att sluta

Välkommen till en digital träff med Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor och temat ”Stöd till våldsutövare”. Länsstyrelserna arbetar aktivt med att ingen ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer. En del i det arbetet är att få fler personer som utövar våld att söka hjälp.

En del i det arbetet är att få fler personer som utövar våld att söka hjälp. Fokus denna träff kommer därför riktas på stöd och behandling för våldsutövare. Vi kommer särskilt belysa Välj att sluta som från och med den 15:e februari är en nationell linje för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Läs gärna mer på valjattsluta.se Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Träffen riktar sig till personal inom kommuner, myndigheter samt civilsamhället i Uppsala län som i sitt yrke möter våldsutsatta och/eller våldsutövare.

Program

13:00-13:10 Inloggning och välkomna.

13:10-13:50 Välj att sluta – om tanken bakom och arbetet i den nationella telefonlinjen Välj att sluta. Christina Ericson, utvecklingsledare och projektledare för Välj att sluta, Länsstyrelsen i Stockholm, och Ulf Calvert, psykolog och operativt ansvarig för Välj att sluta.

13:50-14:00 Paus.

14:00-14:45 Lägesavstämning kring stöd och behandling för våldsutövare
En runda bland deltagare för att inventera vilket arbete som idag görs kring behandling och stöd för personer som använder våld samt för att dela planer, tankar och idéer.

VAR:
Träffen kommer att ske digitalt. Information kommer att mejlas ut till samtliga anmälda deltagare efter att sista anmälningsdatum löpt ut.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt