22 apr 2021 klocka 13.00 - 16.30

Knivstakonferensen 2021

Knivstakonferensen 2021

Uppsala läns regionala miljö- och klimatkonferens genomförs digitalt eftermiddagen den 22 april 2021. Årets tema är utmaningar och möjligheter i Uppsala län för energi, vatten­användning och rovdjur.

Länets årliga miljökonferens för beslutfattare i länet fokuserar i år på frågor som kan väcka diskussion och debatt. Mer kunskap i frågorna ger ökade möjligheter till kloka val då olika intressen ska vägas samman.

Program

13.00 Inledning om aktuella miljöfrågor i länet.
Göran Enander, landshövding Uppsala län.

13.15 Utmaningar och möjligheter för hållbar energi i Uppsala län.
Anna Borg, VD Vattenfall.

14.00 Frågor och diskussion.

14.25 Paus.

14.30 Utmaningar och möjligheter för hållbar vattenanvändning i Uppsala län.
Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten.

15.00 Miljöanpassning av vattenkraft i Uppsala län.
Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP).
Åsa Norling Staland, samordnare NAP och Daniel Melin, expert vattenkraft vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

15.15 Frågor och diskussion.

15.30 Paus.

15.40 Rovdjur – utmaningar och möjligheter.
Rovdjur är en del av den biologiska mångfalden, hur ser utvecklingen ut i Uppsala län och vart ska vi?
Sebastian Olofsson, rovdjursexpert vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

16.10 Frågor och diskussion

16.25 Sammanfattning och avslutning
Göran Enander, landshövding Uppsala län

VAR: Digitalt, via Skypelänk som skickas ut via mail några dagar före mötet.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Kontakta Knivstakonferensen