Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

22 apr 2021 klocka 13.00 - 16.30

Knivstakonferensen 2021

Knivstakonferensen 2021

Uppsala läns regionala miljö- och klimatkonferens genomförs digitalt eftermiddagen den 22 april 2021. Årets tema är utmaningar och möjligheter i Uppsala län för energi, vatten­användning och rovdjur.

Länets årliga miljökonferens för beslutfattare i länet fokuserar i år på frågor som kan väcka diskussion och debatt. Mer kunskap i frågorna ger ökade möjligheter till kloka val då olika intressen ska vägas samman.

Program

13.00 Inledning om aktuella miljöfrågor i länet.
Göran Enander, landshövding Uppsala län.

Göran Enander är landshövding i Uppsala län sedan den 1 november 2016 och har lång erfarenhet av arbete inom länsstyrelsevärlden på tre olika länsstyrelser. Enander har tidigare varit statssekreterare på Miljö- och energi­departementet och under perioden 2003 – 2008 var han generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Enander har också haft flera utredningsuppdrag och bland annat var han ansvarig för den tidigare Havsmiljöutredningen 2006–2008. Utöver sitt uppdrag som landshövding sitter Enander som ordförande i det nationella Miljömålsrådet.

 

13.15 Hur kan näringslivet bidra till hållbar samhällsutveckling.
Anna Borg, VD Vattenfall.
Hur ser utmaningarna och möjligheterna ut för hållbar energi, i det större perspektivet och för Uppsala län. Vattenfalls närvaro i länet är omfattande: från kärnkraft och vattenkraft till elnätsägare, fjärrvärmeverksamhet och forskning och utveckling.

Anna Borg är sedan november 2020 vd och koncernchef för Vattenfall. Anna har mångårig erfarenhet från energibranschen, som finansdirektör för Vattenfall sedan 2017 och innan dess chef för Vattenfalls affärsområde Markets, den nordiska försäljningsverksamheten, den svenska värmeverksamheten och den europeiska privatkundsförsäljningen.

Vattenfalls mål är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och driver därför utveckling inom elektrifierade transporter, fossilfritt stål med mera, men också insatser för ett stabilare elnät som lokal effektmarknad i Uppsala.

 

14.00 Frågor och diskussion.

14.25 Paus.

14.30 Utmaningar och möjligheter för hållbar vattenanvändning i Uppsala län.
Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten.

Jakob Granit är Generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten sedan 2016 med ansvar för att genomföra en sammanhållen havs- och vattenpolitik. Arbetet med hållbara hav inbegriper det nationella ansvaret för att genomföra svensk fiskförvaltning.

Myndigheten arbetar strategiskt från källa till hav för att säkerställa vattenresurser för samhällets utveckling tillsammans med Sveriges grannländer och med en internationell utblick.

Jakob är doktor i Naturgeografi och har över 25 års erfarenhet av att arbeta med naturresurs­förvaltning och hållbar utveckling från ett brett samhällsperspektiv.

Jakob har arbetat för bla Världsbanken, Global Environment Facility och Sida samt med tillämpad policyforskning på Stockholm Environment Institute och Stockholm International Water Management Institute.

15.00 Miljöanpassning av vattenkraft i Uppsala län.
Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP).
Åsa Norling Staland, samordnare NAP och Daniel Melin, expert vattenkraft vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

Åsa är sedan september 2020 samordnare för arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraft på Länsstyrelsen Uppsala län.

Åsa har lång erfarenhet av att arbeta vid länsstyrelsen och har sin bakgrund inom skogen. Hennes tidigare tjänster på länsstyrelsen har handlat om områdesskydd, jordbrukarstöd och regionalt skogsprogram. 

Daniel Melin är civilingenjör med inriktning mot miljö- och vattenteknik och har arbetat på länsstyrelsen med tillsyn och prövning av miljöfrågor, vattenkraft och övrig vattenverksamhet sedan 2006.

Daniel ingår i länsstyrelsens arbetsgrupp för genomförande av den nationella planen för omprövning av vattenkraften.
15.15 Frågor och diskussion.

15.30 Paus.

15.40 Rovdjur – utmaningar och möjligheter.
Rovdjur är en del av den biologiska mångfalden, hur ser utvecklingen ut i Uppsala län och vart ska vi?
Sebastian Olofsson, rovdjursexpert vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

Sebastian Olofsson är rovdjursexpert och arbetar som vilt- och rovdjurshandläggare på länsstyrelsen. Sebastian arbetar med rovdjursinventeringar, besiktningar av tamdjur som dödats av rovdjur, skyddsjakter, förvaltningsplaner för vilt och diverse andra frågor om vilda djur.

Han har lång erfarenhet av dessa frågor och får ofta svara och förklara i media. 

16.10 Frågor och diskussion

16.25 Sammanfattning och avslutning
Göran Enander, landshövding Uppsala län

Dokumentation från konferensen

VAR:
Digitalt, via Skypelänk som skickas ut via mail några dagar före mötet.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt