16 apr 2021 klocka 08.45 - 12.00

Digital handläggarträff för kommunernas detalj- och översiktsplane­handläggare

Järnbron i Uppsala

Länsstyrelsen välkomnar kommunernas detalj- och översiktsplanehandläggare till en digital tematräff.

Den 16 april håller Länsstyrelsen i Uppsala län i en digital tematräff för kommunernas detalj- och översiktsplanehandläggare. Temat för träffen är gestaltad livsmiljö, och kommer innehålla temapass från kommuner och statliga myndigheter såväl som ett kortare informationspass från länsstyrelsen. Programmet är tillsvidare preliminärt.

Program

8:45 - 9:00 Incheckning.

9:00 - 9:05 Länsstyrelsen hälsar välkommen.

9:05 - 9:25 Temapass: Kommunexempel från Karlshamns kommun, Emina Kovacic, stadsarkitekt.

9:25 - 9:30 Kort paus.

9:30 - 10:00 Temapass: Introduktion från Boverket, Suzanne Pluntke, och Riksantikvarieämbetet, Cathrine Mellander Backman.

10:00 - 10:30 Temapass: Arkitekturrådet Dalarna, Frida Ryhag, länsarkitekt, Länsstyrelsen Dalarna.

10:30 - 10:45 Paus.

10:45 - 11:15 Temapass: Kommunexempel från Leksands kommun, Anna Ograhn, stadsarkitekt.

11:15 - 11:40 Diskussion och frågor.

11:40 - 12:00 Nyheter och information från länsstyrelsen.

Dokumentation från handläggarträffen

VAR:
Skype.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 apr 2021

Anmälan

Kontakt