17 feb 2021 klocka 15.30 - 17.30

Samverkansmöte om Tämnarån

Samverkansmöte om Tämnarån

Länsstyrelsen bjuder in till samverkansmöte om Tämnarån. Mötet anordnas som en del av arbetet med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) i syfte att säkerställa att alla allmänna intressen beaktas i den fortsatta processen.

Genom att delta på mötet och berätta om de olika värden (natur-, kultur-, fritids- eller
andra värden) som finns i och kring Tämnarån kan du och din organisation vara med
och påverka underlaget för de nya miljövillkor som ska sättas för vattenkraftverken.

Vattenkraften är viktig för att nå målet om ett förnybart elsystem. Syftet med den
nationella planen är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både
största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.
Planen omfattar åtgärder som innebär en tydlig väg mot ett modernt och hållbart
nyttjande av svenskt vatten.

Anmäl dig till mötet senast den 14 februari. Skype-länk skickas ut till deltagarna inför mötet.

VAR:
Digitalt via Skype. Skype-länk skickas ut till deltagarna inför mötet.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt

Kontakt: Arbetsgruppen NAP-Uppsala

Telefon: 010-223 30 00