01 mar 2021 klocka 13.00 - 15.00

Lägesbild kommunala flyktingmottagandet - Dialogmöte kring lägesbilden för 2020

Lägesbild kommunala flyktingmottagandet - Dialogmöte kring lägesbilden för 2020

Länsstyrelsen i Uppsala län har av regeringen fått i uppdrag att ta fram en lägesbild för det kommunala flyktingmottagandet i länet. Lägesbilden avser kommunens beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn och unga under 2020 (januari-oktober).

Som underlag till lägesbilden har länsstyrelsen skickat ut en enkät till kommuner och sammanställt enkätsvaren. Enkäten skickades ut under hösten 2020 och länsstyrelsen har rapporterat in lägesbilden den 21 januari 2021.

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder nu in de som är yrkesverksamma inom flyktingmottagandet i Uppsala län, i kommun såväl som vissa utvalda myndigheter som ingår i länsgrupp för integration och etablering, att ta del av den lägesbild som rapporterats in till regeringen för vårt län. Efter presentationen kommer länsstyrelsen leda en diskussion där syftet är att deltagande aktörer får reflektera över den lägesbild som presenterats och komplettera samt fördjupa lägesbilden.

Lägesbilden består av olika tematiska områden och när du anmäler dig kommer du få välja ett utav dessa områden för workshop-delen.

Målgrupp: Kommuner i Uppsala län samt deltagare i länsgrupp för integration och etablering, Region Uppsala, Migrationsverket, Försäkringskassan, SLU och Uppsala Universitet.

Kontakt: Sofia Maherzi (kontkatuppgifter längst ned på sidan)

Program:

13.00-13.45 Inledning av länsstyrelsen och presentation av 2020 års lägesbild.

13.45-14.00 Paus.

14.00-15.00 Diskussion/workshop i tre olika grupper. I anmälan anger du vilken grupp du vill delta i.

VAR:
Skype
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt