Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17 mar 2021 klocka 08.45 - 13.15

PBL och kulturvärden

Bennebols bruk

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en halvdags webbutbildning via Skype på temat PBL och kulturvärden torsdagen den 17 mars 2021. Detta utbildingstillfälle är det tre och sista utbildningstillfället.

Utbildningen är framtagen av Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna och vänder sig bland annat till dig som arbetar som kommunal tjänsteperson och som i ditt arbete behöver ta hänsyn till hur kulturvärden ska hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen.

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder nu in till en halvdags webbutbildning via Skype på temat PBL och kulturvärden. Halvdagen kommer att fokusera på:

  • Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet
  • Lov och kulturvärden
  • Byggprocessen och kulturvärden

Inbjudan vänder sig till handläggare, chefer samt politiker.

Tid och dag: Från klockan 08:45 till 13:15 onsdagen den 17 mars 2021.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk till webbutbildningen får du efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt