Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23 sep 2021 klocka 13.00 - 16.00

WIS – webbaserat informations­system, 23 september, eftermiddag

Krisberedskap - Logotyp - Kurskatalog 2021-våren

En halvdagsutbildning för aktörer i Uppsala län som vid samhällsstörning arbetar i WIS. Informationspass blandas med övningar för att ge deltagaren goda förutsättningar att lära sig systemet.

Information

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå och specifikt personer som ska kunna arbeta i WIS under en samhällsstörning.

Mål

Deltagaren ska kunna de grundläggande funktioner som alla användare av WIS behöver kunna, till exempel att hitta i systemet och kunna rapportera lägesbilder för din aktör.

Innehåll

  • Söka, bevaka och följa
  • Vara aktiv i en samhällsstörning
  • Samverkansytor och aktörsnätverk
  • Arbeta internt

Förkunskapskrav

Utbildningen kräver inga förkunskaper i WIS, däremot så bör du veta vilken roll du har i din egen krisorganisation.

Inloggningsuppgifter

Utbildningen varvar teori med praktik och du kommer att få prova på olika handgrepp i systemet. Du behöver därför dina inloggningsuppgifter som du får via din egen organisations WIS-administratör.

VAR:
Distans via Skype.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt