10 mar 2021 klocka 08.45 - 12.00

PBL och kulturvärden

Bennebols bruk

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en halvdags webbutbildning via Skype på temat PBL och kulturvärden torsdagen den 10 mars 2021. Detta utbildingstillfälle är del två av tre tillfällen.

Utbildningen är framtagen av Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna och vänder sig bland annat till dig som arbetar som kommunal tjänsteperson och som i ditt arbete behöver ta hänsyn till hur kulturvärden ska hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. 

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder nu in till en halvdags webbutbildning via Skype på temat PBL och kulturvärden. Halvdagen kommer att fokusera på översiktsplanering och kulturvärden, samt detaljplanering och kulturvärden.

Inbjudan vänder sig till handläggare, chefer samt politiker. Det tredje och sista tillfället genomförs 17 mars 2021.

Tid och dag: Från klockan 08:45 till 12:00 onsdagen den 10 mars 2021.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk till webbutbildningen får du efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt